Eraisikute maksumäärad aastal 2018

Seni on Eestis kehtinud kõigile lihtsalt arusaadav maksusüsteem. Alates järgmisest aastast rakenduvad muudatused, mis mõjutavad nii maksude suurust kui ka nende arvutamise korda. Järgnevas artiklis anname põgusa ülevaate alates 2018. aastast eraisikutele kehtivatest maksumääradest.

Tulumaks

Eraisiku tulumaksu kinnipidamise määr on ka 2018. aastal 20%, kuid alates järgmisest aastast muutub maksuvaba tulu arvestamise kord. Selle summa hakkab sõltuma isiku aastasest sissetulekust ning jääb vahemikku 500€ kni 6000€. Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinipidaja (enamasti tööandja) ning avalduses peab inimene välja tooma, kas soovib maksuvaba tulu kinnipidamist ning kui jah, siis millises summas igakuiselt. Kuigi tulumaksu kinnipidamine käib igakuiselt, arvestatakse maksuvaba tulu summat kogu aasta sissetulekuid arvesse võttes. Aastatulu sisse arvestatakse palk, dividendid, üüritulu, pensionid, kasu kinnisvara müügist jne.

Kui tuludeklaratsioonis selgub, et maksuvaba tulu on igakuiselt rakendatud suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta. Samuti saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minumaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 470 € senise 430€ asemel, mis tähendab, et sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10€ kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad

Töötaja töötuskindlustusmakse on 1,6% ning tööandja makse 0,8%. Töötajale lõppeb makse kinnipidamise kohustus vanaduspensionile jäämisega. Juhul, kui inimene jätkab töötamist, siis tööandjal säilib kohustus ka edaspidi vanaduspensionieas töötajatele maksud palgalt töötuskindlustusmakset maksta.

Kogumispension

Kogumispensioni makse määr on 2%. Kogumispensioni maksekinnipidamise kohustust saab kontrollida Pensionikeskuse veebist. Samalt aadressilt peab eakate töötajate puhul kontrollima ka kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise kuupäeva. Vanaduspensioni piiri ületanud töötajatel, kes töötamist jätkavad ning kogmispensioni väljamaksete saamisega ei alusta, arvestatakse kogumispensioni edasi tavapärasel viisil.


Liitu uudiskirjaga!

Huvitavad teemad ja olulised uudised kord kuus.

Arhiiv
Rubriigid