Firma asutamise teenuse korduvad küsimused

Siit leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele. Kui teie küsimusele siin vastust ei ole, palun võtke meiega ühendust. Vaata meie kontaktandmeid siit.

Sisukord:

  1. Millega tuleb välisriigi kodanikul arvestada Eestis pangakonto avamisel?
  2. Kas ettevõtte asutamine või ostmine on tehing, mille puhul on asutaja isiklik kohaolek notaris vajalik?
  3. Kas Eesti firma asutamine on välisriigi residendil võimalik üksnes juhul, kui tema äriühingu osanike või juhatuse liikmete hulgas on Eesti resident?
  4. Kas Eestis firma asutamine eeldab osakapitali sissemakset?
  5. Millal tekib minu Eesti ettevõttel käibemaksukohustus?
  6. Meil on Eestis kavas jaemüügifirma loomine. Kas vajame sel juhul tegevusluba?
  7. Kas juba asutatud ettevõtet ostes on lubatud selle nime, osakapitali ja põhikirja muuta?
  8. Kas e-residendil on Eestis pangakontot avades eeliseid teiste mitteresidentide ees?
  9. Mida teha siis, kui pärast Eesti ettevõtte asutamist on vaja pangakontot kasutama hakata, ent pole võimalik Eestisse kohale tulla?

1. Millega tuleb välisriigi kodanikul arvestada Eestis pangakonto avamisel?

Eestis saab ettevõttele pangakontot avada üksnes siis, kui ettevõtte on juba registrisse kantud. Pangakonto avamiseks tuleb juhatuse liikmel või juhatuse liikmetel pangakontorisse kohapeale minna. Kas kohale tuleb minna ühel või mitmel juhatuse liikmel, sõltub juhatuse esindusõigusest.
Pangas tuleb teil täita ettevõtte majandustegevuse ankeet. Mitteresidendist juhatuse liikmele teostab pank taustakontrolli. Peamine, mida panka huvitab, on see, kas teie ettevõttel on või tekib lähiajal Eestis tegevus. Kui ettevõttel Eestis tegevust ei ole ega teki, võib pank keelduda pangakonto avamisest.

2. Kas ettevõtte asutamine või ostmine on tehing, mille puhul on asutaja isiklik kohaolek notaris vajalik?

Ettevõtte asutamine või ostmine saab toimuda teieta üksnes siis, kui volitate notariaalselt 1Office´i juristi teid teie tehingutes esindama.

Kui te olete Eesti ID-kaardi omanik või e-resident, on teil võimalik ettevõtet asutada ka interneti teel. Saame teid nõustada asutamisprotsessi juures ning koostada teile vajalikud dokumendid.

3. Kas Eesti firma asutamine on välisriigi residendil võimalik üksnes juhul, kui tema äriühingu osanike või juhatuse liikmete hulgas on Eesti resident?

Ei, sellist nõuet ei ole. Eestis registreeritud äriühingu osanikuks ja juhatuse liikmeks võivad olla ka välisriigi residendid. Kui juhatuses ei ole Euroopa Liidu residente, siis peab juhatus määrama Eesti kodaniku või Eestis registreeritud ettevõtte, kellele antakse õigus võtta äriühingu nimel vastu ametlikke otsuseid. 1Office vahendab selleks sobivat kontaktisiku teenust.

4. Kas Eestis firma asutamine eeldab osakapitali sissemakset?

Eraisikuna osaühingut asutades saate otsustada, kas maksate osakapitali (2500 eurot) sisse kohe või hiljem. Kui firma osanikuks on ettevõte, siis tuleb osakapital asutamisel kohe sisse maksta.

5. Millal tekib minu Eesti ettevõttel käibemaksukohustus?

Eesti seaduste kohaselt on teil kohustus oma ettevõte registreerida käibemaksukohustuslasena Maksu- ja Tolliametis juhul, kui maksustatav käive ületab 16 000 eurot aastas. Sellisel juhul väljastab Maksu- ja Tolliamet teile Eesti käibemaksunumbri.
Kui teie ettevõte maksustatav käive on alla 16 000 euro aastas, on teil siiski võimalik taotleda Eesti käibemaksu numbrit. Selleks tuleb esitada taotlus ning põhjendada käibemaksu numbri saamise soovi. 1Office´i raamatupidajad aitavad teid igati suhtluses Maksu- ja Tolliametiga.

6. Meil on Eestis kavas jaemüügifirma loomine. Kas vajame sel juhul tegevusluba?

Alkoholi, tubaka, ravimite, bensiini ja teiste reguleeritud toodete müügiks on vaja taotleda luba või registreerida tegevus majandustegevuse registris.
1Office pakub abi nii lubade taotlemisel kui ka tegevuste registreerimisel. Eesti resident ja e-resident saab registreerimisdokumendid allkirjastada digitaalselt või saata paberkandjal.

7. Kas juba asutatud ettevõtet ostes on lubatud selle nime, osakapitali ja põhikirja muuta?

Jah, teil on õigus muuta ostetava ettevõtte nime, osakapitali ja põhikirja. Kui te pole Eesti resident või e-resident, tuleb teil vastavad muudatused teha notaris. Kui te olete Eesti resident või e-resident, on teil võimalik muudatused vormistada interneti teel.

8. Kas e-residendil on Eestis pangakontot avades eeliseid teiste mitteresidentide ees?

Pangakonto avamisel kahjuks eeliseid ei ole. Kui pank otsustab teie ettevõttele pangakonto avada, on teil e-residendina võimalik e-residendi kaardiga internetipanka sisse logida ning seal toiminguid teha. Kui teil pole e-residendi kaarti, väljastab pank teile pin-kalkulaatori, mis samuti võimaldab juurdepääsu internetipangale.

9. Mida teha siis, kui pärast Eesti ettevõtte asutamist on vaja pangakontot kasutama hakata, ent pole võimalik Eestisse kohale tulla?

Sellisel juhul on võimalik pöörduda 1Office´i poole. Saame teid esindades pangakonto avamise taotluse pangale esitada. Kas pank seejärel teie taotluse rahuldab, sõltub paljuski sellest, mis on teie eesmärgid seoses Eestis registreeritud ettevõttega.

 

Telli teenus