Juriidilised teenused

1Office´i juristid toetavad teid äriotsuste tegemisel ning nõustavad teid eelkõige äriõiguse, tööõiguse ning lepinguõiguse küsimustes.

Meie pikaajaline kogemus on näidanud, et seadusandluse lahti mõtestamine ning konteksti panemine aitab teil äritegevust paremini korraldada.Lisaks nõustamisele aitame teil koostada ettevõttesiseseid dokumente, lepinguid, taotleda registreeringuid ja tegevuslube.

1Office grupi rahvusvaheline maksumeeskond toetab teid maksuriskide hindamise ning lahenduste pakkumisega, seda eelkõige rahvusvahelise äritegevuse korral.

Astuge läbi meie kontorist Tallinnas aadressil Narva mnt 5, IV korrus. Vaata meie asukohta siit.
Oleme avatud tööpäeviti kell 09.00 – 17.00.

 

HinnakiriVõta ühendust


Missuguseid teenuseid pakume?

Äriõigus

Äriõigus reguleerib läbi äriseadustiku ettevõttega seotud toiminguid ning tegevusi. Korrektselt vormistatud dokumendid  ennetavad tulevikus tekkida võivaid probleeme.

Soovitame teil juristiga konsulteerida olukordades, kus toimub ettevõtte või selle osade müük, restruktureerimine, ühinemine või jagunemine. Aitame teil hinnata riske ning valmistada ette dokumentatsiooni Äriregistri kannete jaoks.

Nõustame teid järgmistes tegevustes:

 • äriühingute asutamine, müümine ja likvideerimine;
 • aktsionäride/osanike suhete reguleerimine;
 • aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 • juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku koosoleku otsuste ja protokollide koostamine;
 • registritoimingute teostamine.

Lepinguõigus

Lepinguõigus reguleerib läbi võlaõigusseaduse lepingutega seotud suhteid ning nende tagajärgi.

Nõustame teid kõigis lepingutega seotud küsimustes:

 • müügilepingud;
 • kasutuslepingud (üüri-, liisingu- ja tasuta kasutamise lepingud);
 • laenulepingud;
 • teenuste osutamise lepingud (töövõtu-, käsundus- ja juhatuse liikme lepingud);
 • käendus- ja garantiilepingud.

Samuti aitame hinnata läbi õigusliku analüüsi lepingu tingimuste vastavust kehtivatele seadustele.

Tööõigus

Tööõigus reguleerib läbi töölepingu seaduse töötajate ja tööandjate õigusi ja kohustusi töösuhtes.

Aitame teil analüüsida lepingute vastavust kehtivatele seadustele. Soovi korral koostame ka järgnevaid lepinguid ning dokumente:

 • töö- ja teenistuslepingud;
 • lepingute ülesütlemise avaldusi ning lepingust tulenevaid nõudeid;

Samuti aitame taotleda ka elamis- ja töölube ning nõustame teid residentsusega seotud küsimustes.

 

Telli teenus

KKK

Siit leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele. Kui teie küsimusele siin vastust ei ole, palun võtke meiega ühendust. Vaata meie kontaktandmeid siit.

Sisukord:

 1. Kuidas saab välisriigi kodanik muuta oma Eestis registreeritud ettevõtte äriaadressi?
 2. Kas jaekaubandusega tegelemiseks on vaja eraldi luba?
 3. Kas võin jätta tähelepanuta Eesti Statistikaametilt saabunud kirjad?
 4. Kas Eestis registreeritud ettevõte on abikaasade ühisvara?
 5. Kui ma tahan müüa oma Eestis registreeritud ettevõtet, aga ma olen abielus, kas ma pean küsima abikaasa nõusolekut?
 6. Kui ma saan ettevõtte asutada ID-kaardiga, kas ma saan ettevõtet ka müüa ID-kaardiga?
 7. Kui minu Eestis registreeritud ettevõtte tegutseb ka teistes välisriikides, kas peaksin arvestama maksuriski võimalusega?
 8. Milliseid äriühinguid saab e-residendi kaardiga Eestis registreerida?
 9. Millises keeles saab Eesti Äriregistrile dokumente esitada?
 10. Kuidas saab dokumente Eesti Äriregistrile esitada?

1. Kuidas saab välisriigi kodanik muuta oma Eestis registreeritud ettevõtte äriaadressi?

Kui ettevõtte juhatuse liikmetel on Portugali, Soome, Eesti või Belgia ID-kaart (või Leedu Mobiil-ID), on võimalik äriaadressi muudatus teha ka interneti teel. Samuti on võimalik volitada 1Office´i juristi teostama tehinguid notari juures ettevõtja nimel. Kui see pole võimalik, siis tuleb välisriigi kodanikul tulla Eestisse ning teha vastav toiming notaribüroos.

2. Kas jaekaubandusega tegelemiseks on vaja eraldi luba?

Jah, teatud tegevusaladel tegutsemiseks on vajalik tegevusluba või vastav registreering majandustegevuse registris. Pakume abi tegevuslubade taotlemisel ja registreeringute teostamisel. Majandustegevuse registri toiminguid saab teostada ka posti teel.

3. Kas võin jätta tähelepanuta Eesti Statistikaametilt saabunud kirjad?

Ei või. Alates 2012. aasta jaanuarist on Statistikaametile aruannete esitamine kohustuslik

4. Kas Eestis registreeritud ettevõte on abikaasade ühisvara?

Juhul kui ettevõte on asutatud või ostetud abielu jooksul, ning puudub lahusvaraleping, on ettevõte abikaasade ühisvara.

5. Kui ma tahan müüa oma Eestis registreeritud ettevõtet, aga ma olen abielus, kas ma pean küsima abikaasa nõusolekut?

Jah, kui ettevõte on abikaasade ühisvara, siis on ettevõtte müümiseks vajalik abikaasa nõusolek.

6. Kui ma saan ettevõtte asutada ID-kaardiga, kas ma saan ettevõtet ka müüa ID-kaardiga?

Ei, ettevõtte müümine toimub notariaalse tehinguna notaribüroos, välja arvatud juhul kui ettevõtte osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.

7. Kui minu Eestis registreeritud ettevõtte tegutseb ka teistes välisriikides, kas peaksin arvestama maksuriski võimalusega?

Jah, kui teie Eesti ettevõte tegutseb osaliselt või täielikult mõnes teises riigis, võib ettevõttel tekkida teises riigis püsiv tegevuskoht ning sellega seoses maksukohustus.

8. Milliseid äriühinguid saab e-residendi kaardiga Eestis registreerida?

E-resident saab registreerida järgmiseid ühinguid: osaühing, usaldusühing, täisühing, mittetulundusühing ning füüsilisest isikust ettevõtja.

9. Millises keeles saab Eesti Äriregistrile dokumente esitada?

Eesti seaduste kohaselt on Eestis asjaajamise keeleks eesti keel. See tähendab, et dokumente saab Äriregistrile esitada eesti keeles.

10. Kuidas saab dokumente Eesti Äriregistrile esitada?

Juhul kui teil on olemas ID-kaart, saate dokumente esitada registrile elektrooniliselt e-portaali kaudu. Samuti on teil võimalik dokumente esitada notari vahendusel.

 

Võta ühendust