Majandusaasta aruande koostamine

1Office´i raamatupidajad aitavad teil kokku panna ning äriregistrile esitada teie ettevõtte majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel lähtume Eesti raamatupidamise heast tavast ning kehtivatest seadustest. Seadusandluse kohaselt on Eestis registreeritud äriühingu juhatusel kohustus esitada äriregistrile majandusaasta aruanne kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Kui teie ettevõtte majandusaasta lõpeb 31.detsembril, on aruande esitamise viimane kuupäev 30.juuni.

Astuge läbi meie kontorist Tallinnas aadressil Narva mnt 5, IV korrus. Vaata meie asukohta siit.
Oleme avatud tööpäeviti kell 09.00 – 17.00.

 

Võta ühendust

Missuguseid teenuseid pakume?

Majandusaasta aruande koostamine

Majandusaasta aruande kohustuslikud komponendid on juhatuse tegevusaruanne, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne ning lisad. Samuti tuleb majandusaasta aruandele lisada audiitori otsus, kui ettevõtte põhikiri või seadus näeb ette audiitori olemasolu.

Majandusaasta aruanne esitatakse eurodes. Majandusaasta aruande koostamiseks palume teil esitada eelmise majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne.

Kui teie ettevõtte eelmise majandusaasta raamatupidamine on tegemata, palume ka esitada raamatupidamise algdokumendid.

Audiitorkontroll või ülevaatus

Majandusaasta aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik, kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

TingimusedAuditÜlevaatus
müügitulu või tulu4 000 000 eurot1 600 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku2 000 000 eurot800 000 eurot
keskmine töötajate arv60 inimest24 inimest

Audit või ülevaatus on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

TingimusedAuditÜlevaatus
müügitulu või tulu12 000 000 eurot4 800 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku6 000 000 eurot2 400 000 eurot
keskmine töötajate arv180 inimest75 inimest