You are here:

Start a company in Estonia for non-residents

480.00  one time, and
290.00  / year

Get the full package for starting and managing your Estonian company fully online.

The first payment for this package is 480 + 290 = 770 € and the recurring payment after the first year is 290€ / year.

The package includes Estonian company formation and the following services:

Business address in Tallinn, Estonia with a contact person- yearly subscription

A valid business address and a contact person for your company is the first contact point for all interested parties such as the authorities to deliver official documents for example or get in touch when needed.
The service comes with free access to my1Office, a convenient self-service platform where you can easily create and send out invoices, apply for IBAN account, keep track of your expenses, to name a few beneficial features.

E-residency application assistance

Assistance with filling in the e-Residency forms and answering the questions that may arise during the process. Please note that you have to submit the application and pick up the card up yourself.

Category: Tag:

Description

Starting and managing your business has never been easier! Thanks to e-Residency, a digital ID card by Estonian Government, all the services like starting a company, managing taxes & accounting, accessing business banking solutions and much more, are available fully online.

Becoming an Estonian e-Resident is really simple. It just requires filling in a form and picking up your card in one of the pick-up locations (read more below). Our starting package includes everything you need for starting your company in Estonia and managing it fully online.

 

But why Estonian limited company?

 • The bureaucracy level in Estonia is minimal – you can sign your business documents online and run your company from anywhere in the world.
 • Simple tax system with 0% corporate income tax.
 • The minimum share capital for Estonian OÜ is just 1 EUR.
 • Running your EU-based business in Estonia means lower costs for you. Company formation is a one-time cost and all the other services are available at really reasonable prices.
 • Estonia is also a member of the EU, Eurozone, NATO, OECD and Schengen Area.
 • So it’s perfect for startups, digital nomads, freelancers and even for selling and buying physical goods.

 

Included in the price for Estonian company formation:

 • Our support with the e-Residency application
 • Preparing company registration documents in E-Business Register
 • Registering a company with one founder (additional founders available for an extra fee)
 • Virtual business address for one year (mandatory for every Estonian company)
 • Contact person for one year (mandatory for every Estonian company)
 • Mail sorting and forwarding by e-mail for up to 10 letters in one month
 • Sales invoices module for creating and sending out invoices
 • My Money account – 1Office customers can access fast global transfers, borderless cards and bank-beating FX rates through My Money, your financial home. Open 1 account free of charge, additional accounts are available for an extra fee. Read more here.
 • Our support during the whole process
 • Standard articles of association
 • A state fee of 265 € for company registration
 • Access to My1Office platform

 

Available for an extra fee:

 

Process flow for setting up a company in Estonia:

 • After the payment fill in the KYC* form that we send you
 • We prepare all necessary documents and forms and schedule a personal call to help you with the e-Residency application
 • Your e-Residency card will be ready in 3-6 weeks depending on the government processing times, you’ll receive a notification when the card is ready
 • Please pick the card up from your nearest pick-up location as soon as possible so we can move forward with the company registration process
 • The Estonian company setup process takes only 1-2 working days
 • After that, you are ready to start your Estonian business activities and apply for business banking.

 

Important information:

 • E-Residency card must be picked up in person in one of the pick-up locations. All the other processes are fully online.
 • The decision of issuing the e-Residency card is solely made by the Estonian government.
 • Contact person and legal address is a yearly subscription service. The fee for the next year’s period will be issued from your credit card one month prior to the new service period.
 • Additional fee 50 EUR per person will apply in case company has more than 3 founders. Please contact sales@1office.co for offer.

*KYC – Know Your Client process to satisfy the due diligence measures imposed on us by the EU regulations. Based on our KYC process, we collect, update and store the data from each our client.

Uzsākt un pārvaldīt savu biznesu nekad nav bijis vienkāršāk! Pateicoties e-rezidencei, Igaunijas valdības digitālajai identifikācijas kartei, visi pakalpojumi, piemēram, uzņēmuma dibināšana, nodokļu un grāmatvedības pārvaldība, piekļuve banku risinājumiem uzņēmumiem un daudzi citi pakalpojumi, ir pieejami pilnībā tiešsaistē.

Kļūšana par e-rezidentu ir ļoti vienkārša. Viss, kas nepieciešams, ir aizpildīt veidlapu un saņemt savu karti vienā no saņemšanas punktiem (lasīt vairāk zemāk). Mūsu starta komplektā ietilpst viss nepieciešamais, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību Igaunijā un pārvaldītu to pilnībā tiešsaistē.

 

Kādēļ dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību Igaunijā?

 • Birokrātijas līmenis Igaunijā ir minimāls — jūs varat parakstīt savus dokumentus tiešsaistē un vadīt savu uzņēmumu no jebkuras vietas pasaulē.
 • Vienkārša nodokļu sistēma ar 0% uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Igaunijas OÜ minimālais pamatkapitāls ir tikai 2500 €, un, kamēr jūs nemaksājat dividendes, jums tas nav jāapmaksā.
 • Jūsu ES uzņēmuma vadīšana Igaunijā nozīmēs zemākas izmaksas. Par uzņēmuma dibināšanu jāmaksā tikai vienu reizi un visi pārējie pakalpojumi ir pieejami par patiešām konkurētspējīgām cenām.
 • Igaunija ir ES, Eirozonas, NATO, ESAO un Šengenas zonas dalībvalsts.
 • Tā ir lieliski piemērota jaunuzņēmumiem, digitālajiem klejotājiem, frīlanseriem un pat fizisko preču pirkšanai un pārdošanai.

 

Cenā iekļauts:

 • E-rezidences karte
 • Uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai E-uzņēmumu reģistrā
 • Uzņēmuma reģistrēšana ar vienu dibinātāju (papildus dibinātāji var tikt pievienoti par papildu samaksu)
 • Juridiskā adrese uz vienu gadu (obligāta katram Igaunijas uzņēmumam)
 • Kontaktpersona uz vienu gadu (obligāta katram Igaunijas uzņēmumam)
 • Pasta šķirošana un pārsūtīšana pa e-pastu līdz 10 vēstulēm vienā mēnesī
 • Mūsu atbalsts procesa laikā
 • Mūsu atbalsts banku risinājumiem (Wise vai Payoneer)
 • Standarta statūti
 • Valsts nodevas (120€ par e-rezidenci un 190€ par uzņēmumu)

 

Par papildu samaksu pieejamie pakalpojumi:

 

Procesa gaita:

 • Pēc maksājuma veikšanas aizpildiet KYC* veidlapu, ko mēs jums nosūtīsim
 • Mēs sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus un veidlapas
 • Jūsu e-rezidences karte būs gatava 3-6 nedēļu laikā atkarībā no apstrādes laika valsts iestādē, Jūs saņemsiet paziņojumu, kad karte būs gatava
 • Lūdzu, pēc iespējas ātrāk paņemiet karti no tuvākā saņemšanas punkta, lai mēs varētu turpināt uzņēmuma reģistrācijas procesu
 • Uzņēmuma reģistrācijas process aizņem tikai 1-2 darba dienas
 • Pēc tam jūs esat pilnībā gatavs uzsākt savu uzņēmējdarbību un pieteikties banku pakalpojumiem uzņēmumiem.

 

Svarīga informācija:

 • E-rezidences karte ir jāuzņem personīgi kādā no saņemšanas punktiem. Visi pārējie procesi pilnībā notiek tiešsaistē.
 • Lēmumu par E-rezidences kartes izsniegšanu pieņem vienīgi Igaunijas valdība.
 • Kontaktpersonas un juridiskās adreses pakalpojums ir periodisks, kas nozīmē, ka tas tiek automātiski pagarināts pēc viena gada.

*KYC — Pazīsti savu klientu (Know Your Client) process atbilstoši ES noteiktajiem padziļinātās izpētes pasākumiem. Pamatojoties uz mūsu KYC procesu, mēs apkopojam, atjauninām un uzglabājam datus par katru mūsu klientu.

DESCRIPTION

Starting and managing your business has never been easier! Thanks to e-Residency, a digital ID card by Estonian Government, all the services like starting a company, managing taxes & accounting, accessing business banking solutions and much more, are available fully online.

Becoming an Estonian e-Resident is really simple. It just requires filling in a form and picking up your card in one of the pick-up locations (read more below). Our starting package includes everything you need for starting your company in Estonia and managing it fully online.

 

But why Estonian limited company?

 • The bureaucracy level in Estonia is minimal – you can sign your business documents online and run your company from anywhere in the world.
 • Simple tax system with 0% corporate income tax.
 • The minimum share capital for Estonian OÜ is just 1 EUR.
 • Running your EU-based business in Estonia means lower costs for you. Company formation is a one-time cost and all the other services are available at really reasonable prices.
 • Estonia is also a member of the EU, Eurozone, NATO, OECD and Schengen Area.
 • So it’s perfect for startups, digital nomads, freelancers and even for selling and buying physical goods.

 

Included in the price for Estonian company formation:

 • Our support with the e-Residency application
 • Preparing company registration documents in E-Business Register
 • Registering a company with one founder (additional founders available for an extra fee)
 • Virtual business address for one year (mandatory for every Estonian company)
 • Contact person for one year (mandatory for every Estonian company)
 • Mail sorting and forwarding by e-mail for up to 10 letters in one month
 • Sales invoices module for creating and sending out invoices
 • My Money account – 1Office customers can access fast global transfers, borderless cards and bank-beating FX rates through My Money, your financial home. Open 1 account free of charge, additional accounts are available for an extra fee. Read more here.
 • Our support during the whole process
 • Standard articles of association
 • A state fee of 265 € for company registration
 • Access to My1Office platform

 

Available for an extra fee:

 

Process flow for setting up a company in Estonia:

 • After the payment fill in the KYC* form that we send you
 • We prepare all necessary documents and forms and schedule a personal call to help you with the e-Residency application
 • Your e-Residency card will be ready in 3-6 weeks depending on the government processing times, you’ll receive a notification when the card is ready
 • Please pick the card up from your nearest pick-up location as soon as possible so we can move forward with the company registration process
 • The Estonian company setup process takes only 1-2 working days
 • After that, you are ready to start your Estonian business activities and apply for business banking.

 

Important information:

 • E-Residency card must be picked up in person in one of the pick-up locations. All the other processes are fully online.
 • The decision of issuing the e-Residency card is solely made by the Estonian government.
 • Contact person and legal address is a yearly subscription service. The fee for the next year’s period will be issued from your credit card one month prior to the new service period.
 • Additional fee 50 EUR per person will apply in case company has more than 3 founders. Please contact sales@1office.co for offer.

*KYC – Know Your Client process to satisfy the due diligence measures imposed on us by the EU regulations. Based on our KYC process, we collect, update and store the data from each our client.

APRAKSTS

Uzsākt un pārvaldīt savu biznesu nekad nav bijis vienkāršāk! Pateicoties e-rezidencei, Igaunijas valdības digitālajai identifikācijas kartei, visi pakalpojumi, piemēram, uzņēmuma dibināšana, nodokļu un grāmatvedības pārvaldība, piekļuve banku risinājumiem uzņēmumiem un daudzi citi pakalpojumi, ir pieejami pilnībā tiešsaistē.

Kļūšana par e-rezidentu ir ļoti vienkārša. Viss, kas nepieciešams, ir aizpildīt veidlapu un saņemt savu karti vienā no saņemšanas punktiem (lasīt vairāk zemāk). Mūsu starta komplektā ietilpst viss nepieciešamais, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību Igaunijā un pārvaldītu to pilnībā tiešsaistē.

 

Kādēļ dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību Igaunijā?

 • Birokrātijas līmenis Igaunijā ir minimāls — jūs varat parakstīt savus dokumentus tiešsaistē un vadīt savu uzņēmumu no jebkuras vietas pasaulē.
 • Vienkārša nodokļu sistēma ar 0% uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Igaunijas OÜ minimālais pamatkapitāls ir tikai 2500 €, un, kamēr jūs nemaksājat dividendes, jums tas nav jāapmaksā.
 • Jūsu ES uzņēmuma vadīšana Igaunijā nozīmēs zemākas izmaksas. Par uzņēmuma dibināšanu jāmaksā tikai vienu reizi un visi pārējie pakalpojumi ir pieejami par patiešām konkurētspējīgām cenām.
 • Igaunija ir ES, Eirozonas, NATO, ESAO un Šengenas zonas dalībvalsts.
 • Tā ir lieliski piemērota jaunuzņēmumiem, digitālajiem klejotājiem, frīlanseriem un pat fizisko preču pirkšanai un pārdošanai.

 

Cenā iekļauts:

 • E-rezidences karte
 • Uzņēmuma reģistrācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai E-uzņēmumu reģistrā
 • Uzņēmuma reģistrēšana ar vienu dibinātāju (papildus dibinātāji var tikt pievienoti par papildu samaksu)
 • Juridiskā adrese uz vienu gadu (obligāta katram Igaunijas uzņēmumam)
 • Kontaktpersona uz vienu gadu (obligāta katram Igaunijas uzņēmumam)
 • Pasta šķirošana un pārsūtīšana pa e-pastu līdz 10 vēstulēm vienā mēnesī
 • Mūsu atbalsts procesa laikā
 • Mūsu atbalsts banku risinājumiem (Wise vai Payoneer)
 • Standarta statūti
 • Valsts nodevas (120€ par e-rezidenci un 190€ par uzņēmumu)

 

Par papildu samaksu pieejamie pakalpojumi:

 

Procesa gaita:

 • Pēc maksājuma veikšanas aizpildiet KYC* veidlapu, ko mēs jums nosūtīsim
 • Mēs sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus un veidlapas
 • Jūsu e-rezidences karte būs gatava 3-6 nedēļu laikā atkarībā no apstrādes laika valsts iestādē, Jūs saņemsiet paziņojumu, kad karte būs gatava
 • Lūdzu, pēc iespējas ātrāk paņemiet karti no tuvākā saņemšanas punkta, lai mēs varētu turpināt uzņēmuma reģistrācijas procesu
 • Uzņēmuma reģistrācijas process aizņem tikai 1-2 darba dienas
 • Pēc tam jūs esat pilnībā gatavs uzsākt savu uzņēmējdarbību un pieteikties banku pakalpojumiem uzņēmumiem.

 

Svarīga informācija:

 • E-rezidences karte ir jāuzņem personīgi kādā no saņemšanas punktiem. Visi pārējie procesi pilnībā notiek tiešsaistē.
 • Lēmumu par E-rezidences kartes izsniegšanu pieņem vienīgi Igaunijas valdība.
 • Kontaktpersonas un juridiskās adreses pakalpojums ir periodisks, kas nozīmē, ka tas tiek automātiski pagarināts pēc viena gada.

*KYC — Pazīsti savu klientu (Know Your Client) process atbilstoši ES noteiktajiem padziļinātās izpētes pasākumiem. Pamatojoties uz mūsu KYC procesu, mēs apkopojam, atjauninām un uzglabājam datus par katru mūsu klientu.

Additional information

Business address in Tallinn, Estonia with a contact person- yearly subscription

Year

1 Year, 2 Years