Kohustus deklareerida 1000 eurosed tehingud

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves otsustas 18. detsembril jätta “Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse” välja kuulutamata ning saatis eelnõu Riigikogule tagasi. Oma otsuses nr 348 leiab President, et eelnõu piirab ettevõtlusvabadust ja on ebaproportsionaalselt range. Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus võeti vastu Riigikogus 11. detsembril 2013. Eelnõu kehtestas käibedeklaratsiooni lisa, mille kohaselt peavad…