Riigipühadel töötamine

Riigipühadel töötamine ja lisatasud

Sellel aastal on riigipühad teisipäevast neljapäevani 24.-26. detsembril. Riigipühal töötamine on poolte kokkuleppel ning kahekordse töötasu eest. Erinevalt riigipühadest, puhkepäevadel töötamise eest täiendava tasu maksmist seadus ette ei näe. Töötajale ettenähtud puhkepäeval töötamise korral tekivad üldjuhul ületunnid ja need tuleb vastavalt seadusele hüvitada. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 44 lõike 1 kohaselt võivad tööandja ja…

Lätis on 1. jaanuarist kasutusel euro

Selle aasta 9. juulil kiitis Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ECOFIN heaks Läti osalemise Majandus-ja Rahaliidus (EMU) alates 1. jaanuarist 2014. Vahetuskursi määras Läti Pank juba 2005. aastal, s.o. 0,702804 ehk ühe lati väärtus on 1,42 €. 1. jaanuarist 2014 konverteerivad finantsasutused ja börsid elektroonilised latid eurodeks. Pangad, Läti Post ja samuti Läti Pank vahetavad latte…