Muutub sõiduautode käibemaksustamine

Alates 1. detsembrist 2014  muutub ettevõtte sõiduautodega seotud sisendkäibemaksu mahaarvestamise kord tulenevalt Käibemaksuseaduse muudatusest. Vastavalt uuele korrale on sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel, samuti sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel  õigus sisendkäibemaksu maha arvata endise 100% asemel üksnes 50% ulatuses (RT I, 11.07.14, 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014003 ). Sõiduauto kasutada andmine eratarbeks Ettevõtluses kasutatava sõiduauto eratarbeks kasutada…