Algab 1000-euroste arvete deklareerimine

1.novembrist jõustus käibedeklaratsiooni lisa esitamise nõue ja sellest tulenevalt algab 1000-euroste arvete deklareerimine. Ettevõtjad peavad hakkama deklareerima kõiki omavahelisi netosummas vähemalt 1000-euro suuruseid ostu- ja müügitehinguid. Käibedeklaratsiooni lisa tuleb esimest korda esitada 2014. aasta 20.detsembriks. Millised arved kajastatakse käibedeklaratsiooni lisal? Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20-protsendise ja 9-protsendise…