rootsi aktsiaseltsi omakapital

Omakapitali nõue Rootsi aktsiaseltsil

Rootsi aktsiaseltsi omakapital tasub üle kontrollida omakapitali enne majandusaasta lõppu Rootsi aktsiaseltsiseadus 25 kap. 13 §§ näeb ette, et juhatusel on kohustust koostada vahebilanss koheselt, kui on alust arvata, et Rootsi aktsiaseltsil on omakapital on vähenenud alla poole registreeritud aktsiakapitalist. Minimaalne aktsiakapital Rootsi aktsiaseltsis Minimaalne aktsiakapitali on Rootsi aktsiaseltsil seaduse alusel 50 000 Rootsi krooni.…