Äriühingu maksuresidentsus

Millal tekib Eesti äriühingul välisriigis maksuresidentsus? Eesti eripäraks olev ettevõttete tulumaksuvabastus meelitab Eestisse välisettevõtjaid äriühinguid registreerima. Eesti ettevõtjad omakorda tegutsevad aina aktiivsemalt välisriikides ning proovivad seejuures säilitada minimaalset maksukoormust. Seetõttu on oluline märkida, et Eestis registreeritud äriühingu kasumit maksustatakse tulumaksuga dividendide väljamaksmisel ainult Eestis, kui tegemist on ainult Eesti maksuresidendinga. Juhul, kui äriühing on asutatud…

Tulumaksuseaduse muudatused 2015

Tulumaksuseaduse muudatused jõustusid 1. jaanuaril Jaanuarist 2015 jõustusid mitmed tulumaksuseaduse muudatused (lühendatult TMS). 1Office toob välja olulisemad tulumaksuseaduse muudatused Eesti tegutsevatele ettevõtjatele. Füüsilise isiku maksuvaba tulu tõusis 120 euro võrra Alates 01.01.2015 on residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi maksuvaba tulu 1848 eurot ehk 154 eurot kuus (TMS § 23). Seda tuleb arvesse võtta töötasude maksmisel töövõtja…