SIC Code

Olulised seadusmuudatused 2016

Toome välja peamised tulumaksuseaduse, ravikindustuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduses muudatused, mis jõustuvad 01.01.2016.   Suureneb välislähetuse päevaraha Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TMS § 13 lg 3 p 1). Suureneb residendist füüsilise…

Kas juhtimisteenus või OÜ-tamine?

OÜ-tamiseks nimetatakse äriühingute vahel sõlmitud juhtimis-, konsultatsiooni- jms teenuste osutamise lepingute (käsunduslepingute) alusel töötajatele või juhtorgani liikmetele tasu maksmist, mille eesmärk on vältida töötasuga seotud maksude tasumist. Töösuhte varjamine näilise tehinguga Riigikohtu hiljutiste otsuste (nr 3-2-1-82-14, nr 3-3-1-25-15, nr 3-3-1-12-15) alusel loetakse OÜ-tamist töösuhte varjamiseks ja seetõttu on sellised käsunduslepinguid näilised. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse §…

Rahvusvaheline maksunõustamine

Kodus töötav ettevõtja peab kulusid tõestama

Mis on kodus töötava ettevõtja ettevõtluskulud ja erakulud ning kuidas neid arvutada? Äripäeva küsimustele vastab 1Office Eesti pearaamatupidaja Ketlin Suurväli Kodus töötava mikroettevõtja põhilisteks kuludeks võivad teatud juhtudel olla kommunaal- ning rendikulud. Võlaõigusseaduse (VÕS) § lg 11 sätestab, et lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma kõrvalkulud üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud. Seega kommunaalmaksete…

Seadusemuudatused 2016 jaanuaris

Riigikogu võttis 15. juunil 2015 vastu sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Seadus jõustub etappidena. Esimesed muudatused jõustuvad 01.01.2016. Peamised maksumuudatused Väheneb sotsiaalmaksumäär. Senise 33 % asemel on alates 01.01.2017 sotsiaalmaks 32,5 % ja alates 01.01.2018 32 %. Suureneb välislähetuse päevaraha. Alates 01.01.2016 on välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva…

forms of business in Sweden

Mikroettevõtja lihtsustatud aruanne

Mikroettevõtja lihtsustatud aruanne 1Office UK tegevjuht Ivar Veskioja arutleb Euroopa raamatupidamisdirektiivi üle võtmise ja hiljutise Euroopa kohtu otsuse üle ning selgitab, mida direktiiv õigupoolest muudab. Eesti eelmise valitsuse positsioon Eesti valitsus on direktiivi kritiseerides leidnud, et algsed eesmärgid, väiksemate ettevõtjate halduskoormuse vähendamine ja finantsaruandluse võrreldavuse suurendamine, ei ole direktiivi alusel realiseeritavad. Hoopis vastupidi – direktiivi…