becoming an employer in Finland

Eesti läks üle SEPA maksetele

1. veebruaril jõustus Eestis EL ühtne maksesüsteem SEPA. Ülemineku eesmärgiks on ühisturu parem toimimine ning eraisikute ja ettevõtete makselahenduste lihtsustamine. SEPA’ga ehk Single Euro Payments Area’ga kaasnev põhimuutus on see, et kõik kontonumbrid muutusid nüüdsest IBAN-kujulisteks – maksete tegemisel tuleb sisestada 20-kohaline IBAN kontonumber. Samuti asendasid pangad riigisisese otsekorralduse (mille tegevus lõpetati) teenusega, mis põhineb…

Eestis on 1. jaanuarist 2011 maksevahendina kasutusel euro

Euroopa Liidu (EL) riikide majandus- ja rahandusministrite nõukogu Ecofin otsustas lubada Eestil alates 1. jaanuarist 2011 kasutusele võtta euro. 13. juuli 2010 Euroopa Liidu (EL) riikide majandus- ja rahandusministrite nõukogu Ecofin otsustas lubada Eestil alates 1. jaanuarist 2011 kasutusele võtta euro. Eestist saab 17. EL riik praegusest 27st, kus on kasutusele võetud euro. Vahetuskursisks määrati…