rootsi aktsiaseltsi omakapital

Omakapitali nõue Rootsi aktsiaseltsil

Rootsi aktsiaseltsi omakapital tasub üle kontrollida omakapitali enne majandusaasta lõppu Rootsi aktsiaseltsiseadus 25 kap. 13 §§ näeb ette, et juhatusel on kohustust koostada vahebilanss koheselt, kui on alust arvata, et Rootsi aktsiaseltsil on omakapital on vähenenud alla poole registreeritud aktsiakapitalist. Minimaalne aktsiakapital Rootsi aktsiaseltsis Minimaalne aktsiakapitali on Rootsi aktsiaseltsil seaduse alusel 50 000 Rootsi krooni.…

2015 aasta maksumäärad

Maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus Eestis muutuvad 2015. aastast. Jaanuarist muutuvad tulumaksu määr, maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu pensioni korral, sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär ning töötuskindlustusmakse määrad. 2015 aasta maksumäärad on: Tulumaksu määr 20% Maksuvaba tulu 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 220 eurot kuus (rakendub…

Algab 1000-euroste arvete deklareerimine

1.novembrist jõustus käibedeklaratsiooni lisa esitamise nõue ja sellest tulenevalt algab 1000-euroste arvete deklareerimine. Ettevõtjad peavad hakkama deklareerima kõiki omavahelisi netosummas vähemalt 1000-euro suuruseid ostu- ja müügitehinguid. Käibedeklaratsiooni lisa tuleb esimest korda esitada 2014. aasta 20.detsembriks. Millised arved kajastatakse käibedeklaratsiooni lisal? Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20-protsendise ja 9-protsendise…

Muutub sõiduautode käibemaksustamine

Alates 1. detsembrist 2014  muutub ettevõtte sõiduautodega seotud sisendkäibemaksu mahaarvestamise kord tulenevalt Käibemaksuseaduse muudatusest. Vastavalt uuele korrale on sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel, samuti sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel  õigus sisendkäibemaksu maha arvata endise 100% asemel üksnes 50% ulatuses (RT I, 11.07.14, 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014003 ). Sõiduauto kasutada andmine eratarbeks Ettevõtluses kasutatava sõiduauto eratarbeks kasutada…

Riigipühadel töötamine

Riigipühadel töötamine ja lisatasud

Sellel aastal on riigipühad teisipäevast neljapäevani 24.-26. detsembril. Riigipühal töötamine on poolte kokkuleppel ning kahekordse töötasu eest. Erinevalt riigipühadest, puhkepäevadel töötamise eest täiendava tasu maksmist seadus ette ei näe. Töötajale ettenähtud puhkepäeval töötamise korral tekivad üldjuhul ületunnid ja need tuleb vastavalt seadusele hüvitada. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 44 lõike 1 kohaselt võivad tööandja ja…

Kohustus deklareerida 1000 eurosed tehingud

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves otsustas 18. detsembril jätta “Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse” välja kuulutamata ning saatis eelnõu Riigikogule tagasi. Oma otsuses nr 348 leiab President, et eelnõu piirab ettevõtlusvabadust ja on ebaproportsionaalselt range. Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus võeti vastu Riigikogus 11. detsembril 2013. Eelnõu kehtestas käibedeklaratsiooni lisa, mille kohaselt peavad…

Miinimumpalk on 2014. aastal 355 eurot

Vabariigi Valitsus otsustas 28. novembri istungil tõsta miinimumpalka aastatel 2014 ja 2015. Samuti kinnitas valitsus 2014. aastaks töötuskindlustuse maksemäära praegusel tasemel. Alates 1. jaanuarist 2014 on tunnitasu alammäär 2,13 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga 355 eurot. 2015. aastast on minimaalne kuupalk 390 eurot, tunnitasu alammäär 2,34 eurot. Miinimumpalga tõstmisega suurenevad ka sellega seotud hüvitised, näiteks…

SIC Code

Alampalk tõuseb 390 euroni aastaks 2015

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit leppisid 19. septembril 2013 kokku, et alampalk tõuseb nii järgmisel kui ka ülejärgmisel aastal 35 euro võrra. Alampalk on käesoleval aastal olnud 320 eurot, vastavalt valitsuse 10. jaanuari otsusele, millega kiideti heaks 21. detsembril 2012 sõlmitud eelmine sarnane kokkulepe. Jõustumiseks peab määrad kinnitama vabariigi Valitsus oma määrusega. Tavapäratult…