forms of business in Sweden

Mikroettevõtja lihtsustatud aruanne

Mikroettevõtja lihtsustatud aruanne 1Office UK tegevjuht Ivar Veskioja arutleb Euroopa raamatupidamisdirektiivi üle võtmise ja hiljutise Euroopa kohtu otsuse üle ning selgitab, mida direktiiv õigupoolest muudab. Eesti eelmise valitsuse positsioon Eesti valitsus on direktiivi kritiseerides leidnud, et algsed eesmärgid, väiksemate ettevõtjate halduskoormuse vähendamine ja finantsaruandluse võrreldavuse suurendamine, ei ole direktiivi alusel realiseeritavad. Hoopis vastupidi – direktiivi…

Suurbritannia maksusüsteemi ülevaade

Suurbritannia maksusüsteemi ei ole lihtne lühidalt seletada. Üheks peamiseks põhjuseks asjaolu, et väidetavalt on Suurbritannias (ametlikult Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, siinkohal lühendina UK) alates 2009. aastast maailma pikim maksuregulatsioon lehekülgedes mõõdetult. Rahvusvaheline uuringufirma LexisNexis avalikustas toona, et UK maksuregulatsioon on alates 1997. aastast rohkem kui kahekordistunud, ulatudes 11 520 leheküljeni. LexisNexise tulemuste avalikustamise järel moodustas…

Rahvusvaheline maksunõustamine

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Soovime oma klientide tähelepanu juhtida olulistele asjaoludele osaühingu käibemaksukohustuslaseks registreerimisel ja käibemaksunumbri saamisel. Millal tuleb Eesti äriühingul registreerida ennast käibemaksukohuslasena? Vastavalt Eesti käibemaksuseadusele tekib äriühingul kohustus end maksukohustuslasena registreerida kui maksustatav käive Eestis ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot. Äriühingu käive, mille tekkimise koht ei ole Eesti, ei arvestata 16 000 euro hulka. Millistel…

Dividendide maksmine osaühingust praktikas

Lõppenud majandusaasta kasumi ja varasemate aastate jaotamata kasumi ulatuses on osaühingutel võimalik maksta osanikele dividende. 1Office soovitab tähelepanu pöörata järgmistele punktidele. Äriseadustiku nõuetele vastavus Enne dividendide maksmist tuleks kontrollida osaühingu vastavust äriseadustikus kirjeldatud nõuetele. Eelkõige juhime tähelepanu alljärgnevale: Kontrollige, et juhatuse liikme volitused oleks kehtivad. Alates 2011. aastast ei ole reservkapitali moodustamine osaühingutel kohustuslik. Dividendide…

Äriühingu maksuresidentsus

Millal tekib Eesti äriühingul välisriigis maksuresidentsus? Eesti eripäraks olev ettevõttete tulumaksuvabastus meelitab Eestisse välisettevõtjaid äriühinguid registreerima. Eesti ettevõtjad omakorda tegutsevad aina aktiivsemalt välisriikides ning proovivad seejuures säilitada minimaalset maksukoormust. Seetõttu on oluline märkida, et Eestis registreeritud äriühingu kasumit maksustatakse tulumaksuga dividendide väljamaksmisel ainult Eestis, kui tegemist on ainult Eesti maksuresidendinga. Juhul, kui äriühing on asutatud…

Elektrooniliste teenuste käibemaksustamine

Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab B2C (business-to-consumer) elektrooniliste teenuste pakkujatele kehtima Euroopa Nõukogu direktiivist 2008/8/EÜ tulenevalt uus käibemaksu kord. Nimetatud teenuseid hakatakse maksustama seal riigis, kus asub teenuse saaja. Milliste elektrooniliste teenuste maksustamine muutub? Muudatused puudutavad interneti ja elektroonilise võrgu kasutamist võimaldavaid teenuseid ning interneti ja elektroonilise võrgu teel osutavaid teenuseid. Sellised teenused on näiteks…

accounting should be outsourced

Importkaupade maksustamine Rootsis

Ühenduseväliste importkaupade maksustamine Rootsis muutub uuel aastal. Alates 1. jaanuarist 2015 on Rootsis käibemaksukohustuslasest ettevõttel vajalik deklareerida ja tasuda käibemaks importkaupadelt Rootsi maksuametis. Seni kehtinud korra kohaselt deklareeriti ja tasuti käibemaks importkaupadelt Rootsi tolliametis. Mida loetakse importkaupadadeks? Muudatus kehtib importkaupadele, mis jõuavad Rootsi väljaspoolt Euroopa Liitu või Euroopa Liidu kolmandatelt territooriumitelt nagu Ahvenamaa, Kanalisaared, Kanaari…

2015 aasta maksumäärad

Maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus Eestis muutuvad 2015. aastast. Jaanuarist muutuvad tulumaksu määr, maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu pensioni korral, sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär ning töötuskindlustusmakse määrad. 2015 aasta maksumäärad on: Tulumaksu määr 20% Maksuvaba tulu 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 220 eurot kuus (rakendub…

VAT to the Swedish Tax Board

Elektrooniliste teenuste käibemaksustamine

Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab B2C (business-to-consumer) elektrooniliste teenuste pakkujatele kehtima Euroopa Nõukogu direktiivist 2008/8/EÜ tulenevalt uus käibemaksu kord. Nimetatud teenuseid hakatakse maksustama seal riigis, kus asub teenuse saaja. Milliste elektrooniliste teenuste maksustamine muutub? Muudatused puudutavad interneti ja elektroonilise võrgu kasutamist võimaldavaid teenuseid ning interneti ja elektroonilise võrgu teel osutavaid teenuseid. Sellised teenused on näiteks…

Muutub sõiduautode käibemaksustamine

Alates 1. detsembrist 2014  muutub ettevõtte sõiduautodega seotud sisendkäibemaksu mahaarvestamise kord tulenevalt Käibemaksuseaduse muudatusest. Vastavalt uuele korrale on sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel, samuti sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel  õigus sisendkäibemaksu maha arvata endise 100% asemel üksnes 50% ulatuses (RT I, 11.07.14, 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014003 ). Sõiduauto kasutada andmine eratarbeks Ettevõtluses kasutatava sõiduauto eratarbeks kasutada…