EAS PROJEKT

1Office Digikontori arendusprojekt

1Office Digikontori arendusprojekt

EAS PROJECT | 1Office Digikontori arendusprojekt

Projekti: EU53263 1Office Digikontori arendusprojekt

2014-2020.4.04.21-1980 1Office Digikontori arenduse jätkuprojekt

Periood: 01.05.2019- 31.10.2020

1.10.2021-31.03.2023

EAS poolt eraldatud toetuse summa on 92 560 EUR ja jätkuprojekti puhul  207 090 EUR

1Office osaleb EAS ettevõtte arenguprogrammis, eesmärgiga välja töötada ja turule tuua uued innovaatilised tooted ning asukohast sõltumatud digikontori teenused, tõsta ettevõtte turundus- ja ekspordivõimekust ning tuntust sihtturgudel. Arenguplaani tulemusel tõuseb ettevõtte müügitulu ning lisandväärtus töötaja kohta.

EAS poolt eraldatud toetuse summa on 92 560 EUR.

Projekti tulemusel valmib uus digikontori platvorm unikaalsete teenustega, mis on modelleeritav ning kergesti skaleeritav erinevatele turgudele; teenuse osutamise protsessid on integreeritud, standardiseeritud ja automatiseeritud.