KKK

Vastused korduma kippuvatele küsimustele
 • null

  Eesti

 • null

  Rootsi

 • null

  Soome

 • null

  UK

 • null

  Läti

 • null

  Leedu

 • null

  Üldine

Ettevõtte asutamine

Kes saavad registreerida Eesti ettevõtte 1Office ettevõtte asutamise portaalis?

Portaali saavad kasutada eestlased ning Eesti e-residendid, kel on olemas ID-kaart. Portaal on loodud ettevõtte alustamiseks eraisikutele, kes soovivad asutada ettevõtte ühe asutajaliikmega.

Kas ettevõtte asutamine eeldab osakapitali sissemakset?

Seaduse kohaselt võib Eesti ettevõtte osakapitaliks olla 2500 – 25000 eurot. Osakapitali ei ole kohustuslik koheselt sisse maksta. Seda võib teha hiljem pangas.

Kas Eesti ettevõtte omamisega kaasneb pärast asutamist veel mingeid lisakulusid? Kuu või kvartali kaupa?

Eesti ettevõtte omamiseks ei ole lisakulutused vajaikud. Kui ettevõttel on olemas käibemaksunumber või kui makstakse palkasid, siis on vajalik igakuise raamatupidamise tegemine. Kui mitte, siis on kohustuslik vaid üks kord aastas majandusaasta aruande esitamine.

Kes on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid. Riikliku taustaga isikuks on:

 • Riigipea
 • Valitsusjuht
 • minister ning ase- või abiminister
 • parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige
 • erakonna juhtorgani liige
 • ülemkohtu ja riigikohtu liige
 • riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige
 • suursaadik, asjur
 • kaitsejõudude kõrgem ohvitser
 • riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige
 • rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses.

Raamatupidamine

Mida tähendab alustustasu?

Et suudaksime iga kliendi puhul algusest peale pakkuda kõrgeima kvaliteediga raamatupidamist, rakendame alustustasu ning saame end seeläbi ettevõtte tegevusega põhjalikult kurssi viia.

Kas raamatupidamist peab tegema iga kuu?

Juhul kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohstuslasena (see on kohustuslik ettevõttele, kelle käive EL-s on üle 40 000€) või maksab töötajatele palka, on kohustuslik igakuiselt deklaratsioone esitada.
Kui ettevõttel ei ole igakuiseid makseid, ostu- või müügiarveid ega käibemaksunumbrit, siis ei ole igakuine raamatupidamine kohustuslik ning piisab sellest, kui teha kogu raamatupidamine vähemalt kord aastas, enne majandusaasta aruande esitamist.

Millised ettevõtted peavad majandusaasta aruande esitama?

Majandusaasta aruande esitamine on kohustuslik kõigile Eestis esitatud ettevõtetele isegi juhul, kui majadusaasta jooksul mingeid tegevusi tehtud ei ole.

Mis juhtub siis, kui ma aastaaruannet ei esita?

Majandusaasta aruande esitamata jätmise korral on äriregistril õigus otsustada ettevõte kustutada.

Kas ettevõte on võimalik registreerida käibemaksukohustuslasena ka juhul, kui juhatuse liikmed on välisriigi residendid?

Jah. Käibemaksukohustuslase numbrit saab taotleda ka sel juhul, kuid tõenäoliselt võib Maksu- ja Tolliamet esitada ettevõtte kohta lisaküsimusi. Kindlasti peab täiendavatele küsimustele õigeaegselt vastama!

Millal peab ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerima?

Käibemaksukohustuslasena registreerimine on kohustuslik ettevõtetele, kelle aastakäive ületab 40 000 eurot. Kui see on ületatud, väljastab Maksu- ja Tolliamet teile käibemaksukohustuslase numbri.

Kas käibemaksukohustuslase numbrit on võimalik taotleda ka enne 40 000 eurose käibe täitumist?

Jah. seda saab taotleda ka enne selle käibe täitumist. Selleks peab esitama eraldi avalduse koos selgitusega, miks soovite numbrit saada. See, kas Maksu- ja Tolliamet ettevõtte taotluse aktsepteerib, sõltub ettevõtte eesmärkidest ja põhjendustest.

Minu ettevõte on registreeritud Eestis, aga tegutseb ka välisriikides. Kas peaksin arvestama mingite maksuriskidega?

Juhul, kui Eesti ettevõte tegutseb välisriigis, võib tekkida püsiv tegevuskoht ning sellega seoses võivad tekkida ka maksukohustused.

Milliseid makse pean ma maksma?

Iga isiku ja iga ettevõtte maksukohustused on erinevad ning sõltuvad paljudest teguritest. Saamaks ülevaade oma maksukohustustest soovitame tellida maksukonsultatsioon.

Kas saab arvet teise ettevõtte nimele?

Vastavalt käibemaksuseadusele tuleb arve väljastada teenuse saajale.

Kui teenus ostetakse veel registreerimata ettevõttele, väljastatakse esimene arve teenuse tellijale ning järgmised arved teenuse saajale.

Juriidilised teenused

Mis on volikiri?

Volikiri on juriidiline dokument, mille alusel antakse ühele isikule õigus teist isikut esindada.

Virtuaalkontor

Kas äriaadressina on lubatud kasutada postkasti aadressi?

Ei. Äriseadustik ei luba ettevõtte registreerimist postkasti aadressile.

Kuidas saab Eesti ettevõtte äriaadressi muuta?

Kui juhatuse liikmetel on võimalus digiallkirjastamiseks, saab seda teha veebis.
Samuti on võimalik muuta äriaadressi Eestis notri juures või volitada 1Office esindaja seda volikirja alusel tegema.

Ettevõtte asutamine

Kas osakapitali sissemaksmine on ettevõtte asutamise puhul kohustuslik?

Jah. Ettevõtte asutamiseks on osakapitali sissemakse kohustuslik. Minimaalne osakapital Rootsis on 50 000 SEK.

Kas Rootsi ettevõtte omamisega kaasneb pärast asutamist veel mingeid lisakulusid? Kuu või kvartali kaupa?

Rootsi ettevõtte omamiseks ei ole lisakulutused kohustuslikud välja arvates juhul, kui taotlete kindlustust, liitute ametiühinguga või muude organisatsioonidega, mis on vajalik Rootsis äri alustamiseks. Kui ettevõttel on olemas käibemaksunumber või kui makstakse palkasid, siis on vajalik igakuise raamatupidamise tegemine. Kui mitte, siis on kohustuslik vaid üks kord aastas majandusaasta aruande esitamine.

Mis vahe on tütarettevõttel ja filiaalil?

Tütarettevõte on eraldi juriidiline isik, mille omanik on välismaine ettevõte. Tütarettevõtte avamise protsess on võrdne uue ettevõtte asutamisega. Filiaal ei ole eraldi juriidiline isik, vaid välismaise ettevõtte Rootsis äri tegemiseks registreeritud osa.

Raamatupidamine

Mida tähendab alustustasu?

Rahvusvaheline raamatupidamine vajab põhjalikke teadmisi nii konkreetse tööstusharu kui ka erinevate riikide seaduste ning protseduurireeglite kohta. Et suudaksime iga kliendi puhul algusest peale pakkuda kõrgeima kvaliteediga raamatupidamist, rakendame alustustasu ning saame end seeläbi ettevõtte tegevusega põhjalikult kurssi viia ning leida maksude optimeerimiseks sobivaim viis.

What does “branch – foreign company consolidation” accounting mean?

A branch is a foreign company’s local filial in Sweden. When doing accounting for a branch, the rules of its mother company have to be taken into account. We have the experience of creating the reports suitable for taking into account in its foreign mother company’s annual report.

Mida tähendab filiaali - välismaise ettevõtte konsolideeritud raamatupidamine?

Filiaal tähendab välismaa äriühingu kohalikku filiaali Rootsis. Filiaali raamatupidamise puhul tuleb lisaks Rootsi seadustele järgida ka emaettevõtte reegleid. Meil on kogemus emaettevõtte majandusaasta aruande jaoks sobivate aruannete koostamisel.

Milliseid makse pean ma maksma?

Iga isiku ja iga ettevõtte maksukohustused on erinevad ning sõltuvad paljudest teguritest. Saamaks ülevaade oma maksukohustustest soovitame tellida maksukonsultatsioon.

Mis juhtub siis, kui ma aastaaruannet ei esita?

Kui majandusaasta aruannet ei ole esitatud, siis on äriregistril õigus pärast mitme trahvi tegemist ettevõte registrist kustutada.

Kust saab kontrollida, millal ettevõtte majandusaasta lõppeb?

See on kirjas ettevõtte registrikaardil, põhikirjas ja maksuameti registreerimislehel.

Kas ma võin aastaaruande ka ise esitada?

Jah, põhimõtteliselt võib küll. Kuna tegemist on üsna keerulise protsessiga, siis soovitame seda teha varakult, et jõuaksid vajadusel siiski spetsialistide poole pöörduda.

Minu ettevõte ei ole Rootsis registreeritud, kuid sel on Rootsi maksuregistreeringud. Kas majandusaasta aruanne on sel juhul kohustuslik?

Ei. Sellisel juhul on vaja esitada vaid maksudeklaratsioon.

Raamatupidamine

Mis on digitaalsed dokumendid?

Dokumentide saatmine raamatupidajale on võimalik e-posti teel või mobiilirakendusega (nt. Recibo, Sparkvittot). Juhul, kui dokumendid on paberkandjal, skanneerime need tunnihinna alusel.
Soomes on raamatupidamisdokumentide säilitamine olenevalt dikumendi liigist kohustuslik 6-20 aastat.

Kui tihti Soome ettevõtted pakasid maksavad?

Enamasti korra kuus, aga mõnel juhul ka iga kahe nädala tagant

Kas ma võin juhatuse koosoleku protokolli ise koostada?

Jah. Võid selle ka ise koostada. Sel juhul saada see allkirjastatuna meile, et saaksime selle lisada aasta maksudeklaratsioonile.

Milliseid makse pean ma maksma?

Iga isiku ja iga ettevõtte maksukohustuse don erinevad ning sõltuvad paljudest teguritest. Saamaks ülevaade oma maksukohustustest soovitame tellida maksukonsultatsioon.

Raamatupidamine

Millal peab ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerima?

Suurbritannias on käibemaksukohustuslasena registreerimine kohustuslik juhul, kui maksustatav käive ületab 85 000£ aastas.

Kas käbemaksukohustuslase numbrit on võimalik taotleda ka enne selle käibe täitumist?

Jah. Võite registreeringut taotleda ka enne seda, kuid olge valmis selleks, et kui ei ole piisavalt tõendeid äritegevuse kohta Suurbritannias, ei pruugi HMRC taotlust aktsepteerida.

Millal on vajalik ettevõte tööandjaks registreerida?

See registreering on vajalik juhul, kui palkate töötaja(d) Suurbritannias.

Raamatupidamine

Mida tähendab alustustasu?

Et suudaksime iga kliendi puhul algusest peale pakkuda kõrgeima kvaliteediga raamatupidamist, rakendame alustustasu ning saame end seeläbi ettevõtte tegevusega põhjalikult kurssi viia.

Kas raamatupidamist peab tegema iga kuu?

Juhul kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena (see on kohustuslik ettevõttele, kelle käive EL-s on üle 40 000€) või maksab töötajatele palka, on kohustuslik igakuiselt deklaratsioone esitada.
Kui ettevõttel ei ole igakuiseid makseid, ostu- või müügiarveid ega käibemaksunumbrit, siis ei ole igakuine raamatupidamine kohustuslik ning piisab sellest, kui teha kogu raamatupidamine vähemalt kord aastas, enne majandusaasta aruande esitamist.

Millised ettevõtted peavad majandusaasta aruande esitama?

Majandusaasta aruande esitamine on kohustuslik kõigile Lätis registreeritud ettevõtetele.

Mis juhtub siis, kui ma aastaaruannet ei esita?

Majandusaasta aruande esitamata jätmine võib kaasa tuua trahvi. Samuti on ettevõtetel kes majandusaasta aruannete esitamisega hilinevad piiratud võimalused riigihangetel osalemiseks.

Mida tähendab taustakontroll?

Maksuamet võib kutsuda juhatuse liikme isiklikult nende kontorisse vestlusele või külastada registreeritud äriaadressi.

Juriidilised teenused

Mis on volikiri?

Volikiri on juriidiline dokument, mille alusel antakse ühele isikule õigus teist isikut esindada.

Ettevõtte asutamine

Mis on volikiri?

Volikiri on juriidiline dokument, mille alusel antakse ühele isikule õigus teist isikut esindada.

Raamatupidamine

Mida tähendab alustustasu?

Et suudaksime iga kliendi puhul algusest peale pakkuda kõrgeima kvaliteediga raamatupidamist, rakendame alustustasu ning saame end seeläbi ettevõtte tegevusega põhjalikult kurssi viia.

Kas oma ettevõtte raamatupidamist on lubatud endal teha?

Ei. Raamatupidamist võib teha mõni teine ettevõtja või teenusepakkuja (mõlemal juhul on vaja kindlustus) või peab palkama pearaamatupidaja (see on ainuke võimalus, mis ei nõua kindlustust).

Kas raamatupidamist on kohustuslik teha igakuiselt?

Raamatupidamist peab igakuiselt tegema juhul, kui ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Samuti on kohustuslik palgata ettevõttele direktor ning saata palgainfo igakuiselt sotsiaalkindlustusfondile.

Millised on direktori kohustused?

Direktoril ei ole seaduse kohaselt mingeid tegelikke kohustusi. Juriidilise isiku juhtkonna liikmete üldised kohustused on toodud välja Leedu tsiviilkoodeksi artiklis 2.87.

Kes peab majandusaasta aruande esitama?

Majandusaasta aruande peab esitama ettevõtte direktor, pearaamatupidaja või muu volitatud isik. Kui 1Office on määratud ametlikuks raamatupidajaks, teeme seda meie.

Mis juhtub siis, kui ma aastaaruannet ei esita?

Majandusaasta aruande esitamata jätmisega võib kaasneda trahv. Samuti on äriregistril õigus otsustada ettevõte kustutada.

Kas käibemaksukohustuslase numbrit on võimalik taotleda ka enne piirmäära täitmist?

Jah, see on võimalik. Kui soovid seda varem teha, siis ole valmis vastama maksuameti lisaküsimustele ning tõestama oma aktiivset äritegevust Leedus.

Millised on igakuiste deklaratsioonide tähtajad?

Palga- ning maksudeklaratsioonid tuleb esitada iga kuu 15ndaks kuupäevaks. Käibemaksuarvete register tuleb esitada iga kuu 20ndaks ja käibemaksudeklaratsioon iga kuu 25ndaks kuupäevaks.

Üldine

Kas saab arvet teise ettevõtte nimele?

Vastavalt käibemaksuseadusele tuleb arve väljastada teenuse saajale.
Kui teenus ostetakse veel registreerimata ettevõttele, väljastatakse esimene arve teenuse tellijale ning järgmised arved teenuse saajale.

Kes on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid. Riikliku taustaga isikuks on:
Riigipea

Valitsusjuht

Minister ning ase- või abiminister
Parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige
Erakonna juhtorgani liige
ülemkohtu ja riigikohtu liige
Riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige
Suursaadik, asjur
Kaitsejõudude kõrgem ohvitser
Riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige
Rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses.