You are here:

Tegeliku kasusaaja registreerimine

85.00 

Kõik Soome osaühingud on kohustatud registreerima oma ettevõtte tegeliku kasusaaja Soome äriregistris. Aitame Sind tegeliku kasusaaja väljaselgitamise ning dokumentide ettevalmistamise ja esitamisega Soome äriregistrisse.

Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Alates 2019. aastast on kõik Soome osaühingud kohustatud Soome äriregistrile teatama andmed tegeliku kasusaaja kohta. Tegelik kasusaaja on eraisik, kes omab otseselt või kaudselt ettevõtte osakuid, hääletusõigust või muud kontrolli ettevõtte üle. Teavitus tegeliku kasusaaja kohta tuleb esitada isegi juhul, kui ettevõttel pole otsest omanikku või isikut, kes omab ettevõtte üle kontrolli.

 

Hinnas sisaldub:

 • Informatsiooni kogumine ja abi ettevõtte tegeliku kasusaaja määramisel
 • Tegeliku kasusaaja registreerimisdokumentide koostamine ja Soome äriregistrisse esitamine
 • Suhtlus Soome äriregistriga
 • Tegeliku kasusaaja registreerimiskinnituse koopia

 

Saadaval lisatasu eest:

 • Konsultatsioon

 

Oluline informatsioon:

 • Teavituse esitamine paberkandjal on võimalik ainult siis, kui ettevõtte allkirjaõiguslikel isikutel ei ole Soome isikukoodi. Teised ettevõtted peavad teavituse esitama elektrooniliselt.
 • Soome rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja sellega seotud ELi direktiivid nõuavad, et ettevõte identifitseeriks tegeliku kasusaaja, edastaks informatsiooni tegeliku kasusaaja kohta ning uuendaks andmeid vastavalt nõuetele.
 • Info tegeliku kasusaaja kohta ei ole avalik informatsioon.
 • Kõik pangad, raamatupidamist ja juriidilisi teenuseid pakkuvad ettevõtted on kohustatud oma kliente identifitseerima ja tegeliku kasusaaja andmeid kontrollima. Teenusepakkujad võivad keelduda kliendile teenuse pakkumisest, kui ta ei ole tegelikku kasusaajat registreerinud. Samuti on teenusepakkujad kohustatud võimudele teada andma tegeliku kasusaaja infoga seotud puudustest või ebakõladest.

Kirjeldus

Alates 2019. aastast on kõik Soome osaühingud kohustatud Soome äriregistrile teatama andmed tegeliku kasusaaja kohta. Tegelik kasusaaja on eraisik, kes omab otseselt või kaudselt ettevõtte osakuid, hääletusõigust või muud kontrolli ettevõtte üle. Teavitus tegeliku kasusaaja kohta tuleb esitada isegi juhul, kui ettevõttel pole otsest omanikku või isikut, kes omab ettevõtte üle kontrolli.

 

Hinnas sisaldub:

 • Informatsiooni kogumine ja abi ettevõtte tegeliku kasusaaja määramisel
 • Tegeliku kasusaaja registreerimisdokumentide koostamine ja Soome äriregistrisse esitamine
 • Suhtlus Soome äriregistriga
 • Tegeliku kasusaaja registreerimiskinnituse koopia

 

Saadaval lisatasu eest:

 • Konsultatsioon

 

Oluline informatsioon:

 • Teavituse esitamine paberkandjal on võimalik ainult siis, kui ettevõtte allkirjaõiguslikel isikutel ei ole Soome isikukoodi. Teised ettevõtted peavad teavituse esitama elektrooniliselt.
 • Soome rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja sellega seotud ELi direktiivid nõuavad, et ettevõte identifitseeriks tegeliku kasusaaja, edastaks informatsiooni tegeliku kasusaaja kohta ning uuendaks andmeid vastavalt nõuetele.
 • Info tegeliku kasusaaja kohta ei ole avalik informatsioon.
 • Kõik pangad, raamatupidamist ja juriidilisi teenuseid pakkuvad ettevõtted on kohustatud oma kliente identifitseerima ja tegeliku kasusaaja andmeid kontrollima. Teenusepakkujad võivad keelduda kliendile teenuse pakkumisest, kui ta ei ole tegelikku kasusaajat registreerinud. Samuti on teenusepakkujad kohustatud võimudele teada andma tegeliku kasusaaja infoga seotud puudustest või ebakõladest.

Võid vajada ka järgmiseid teenuseid