Du är här:

Bildande av företag (SIA) hos notarius publicus företag

1,190.00 

Bildande av företag hos notarius publicus är ett lämpligt alternativ för privatpersoner och juridiska personer som vill undvika besväret med att själva fylla i alla nödvändiga dokument på lettiska till olika instanser.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Bildande av företag hos notarius publicus, assisterad av en 1Office representant. Ett alternativ är att underteckna registreringsdokumenten hos notarius publicus i ett annat land och skicka originaldokumenten till Lettland med post.
Företaget registreras inom 5 arbetsdagar från dokumentens inskickande till bolagssregistret.

Priset inkluderar:
• Bokning av tid hos notarius publicus i Riga
• Färdigställande av registreringsdokument
• Statlig avgift
• Notarieavgifter
• Inlämnande av dokument till bolagsregistret

Stiftaren måste besöka notarius publicus personligen eller bemyndiga en 1Office representant att företräda denna mot en extra avgift.

Processflöde:
* Efter att ha tecknat avtal färdigställer vi dokumenten grundade på kundens information inom 1 arbetsdag och e-postar dessa till kunden.
* Kunden måste besöka notarius publicus i sitt hemland (eller i Riga) för att underteckna dokumenten och skicka sedan originalen tillbaka till 1Office med post.
* Om dokumenten inte är legaliserade på lettiska måste vi ordna en auktoriserad översättning mot en extra avgift.
* Vi lämnar in registreringsdokumenten till bolagsregistret. Det tar upp till 5 arbetsdagar för företaget att bli registrerat.
Efter att företaget är registrerat kan vi föreslå en bank som kunden kan vända sig till för att öppna ett företagskonto och företräda kunden genom en fullmakt, men vi kan inte garantera att kontot kommer att öppnas eftersom detta beslut är helt och hållet bankens.

BESKRIVNING

Bildande av företag hos notarius publicus, assisterad av en 1Office representant. Ett alternativ är att underteckna registreringsdokumenten hos notarius publicus i ett annat land och skicka originaldokumenten till Lettland med post.
Företaget registreras inom 5 arbetsdagar från dokumentens inskickande till bolagssregistret.

Priset inkluderar:
• Bokning av tid hos notarius publicus i Riga
• Färdigställande av registreringsdokument
• Statlig avgift
• Notarieavgifter
• Inlämnande av dokument till bolagsregistret

Stiftaren måste besöka notarius publicus personligen eller bemyndiga en 1Office representant att företräda denna mot en extra avgift.

Processflöde:
* Efter att ha tecknat avtal färdigställer vi dokumenten grundade på kundens information inom 1 arbetsdag och e-postar dessa till kunden.
* Kunden måste besöka notarius publicus i sitt hemland (eller i Riga) för att underteckna dokumenten och skicka sedan originalen tillbaka till 1Office med post.
* Om dokumenten inte är legaliserade på lettiska måste vi ordna en auktoriserad översättning mot en extra avgift.
* Vi lämnar in registreringsdokumenten till bolagsregistret. Det tar upp till 5 arbetsdagar för företaget att bli registrerat.
Efter att företaget är registrerat kan vi föreslå en bank som kunden kan vända sig till för att öppna ett företagskonto och företräda kunden genom en fullmakt, men vi kan inte garantera att kontot kommer att öppnas eftersom detta beslut är helt och hållet bankens.

Du kan även behöva dessa tjänster