Du är här:

Momsregistrering

250.00 

I Lettland ska ett företag registreras som momspliktigt när företagets beskattningsbara årsomsättning i EU överskrider 40 000 euro.

Category: Tag:

Beskrivning

För att få ett momsregistreringsnummer i Lettland måste företaget ha en verklig affärsverksamhet i Lettland. Om en styrelseledamot i företaget inte är bofast i landet kan skattemyndigheten genomföra en utökad bakgrundskontroll.

Priset inkluderar:
• Ifyllande av ansökan med din företagsinformation
• Inlämnande av ansökan till SRS
* Upp till två timmars arbete för bokföringsspecialisten hos skattekontoret
• Efter ett positivt beslut registreras företaget i registret över momspliktiga.

Skattemyndigheten (SRS) fattar beslut om utfärdande av momsregistreringsnummer inom 15 dagar efter att ansökan tagits emot.

OBS! Notera att som momspliktig måste du lämna in månatliga deklarationer även om ditt företag inte har haft några aktiviteter under den aktuella perioden.

För att få ett momsregistreringsnummer måste en styrelseledamot besöka SRS personligen, lämna in dokumenten elektroniskt eller bemyndiga 1Offices representant att agera på företagets vägnar mot en extra avgift.

1) Vad innebär en bakgrundskontroll?

SRS kan be styrelseledamoten att komma in för en intervju eller till och med besöka den registrerade kontorsadressen.
De kan även fråga efter ett personligt bankkontoutdrag vilket kunden kan vägra, eftersom det inte är tvunget av lagstiftningen, men vi rekommenderar dock att skicka in det för att få momsregistreringsnumret.

BESKRIVNING

För att få ett momsregistreringsnummer i Lettland måste företaget ha en verklig affärsverksamhet i Lettland. Om en styrelseledamot i företaget inte är bofast i landet kan skattemyndigheten genomföra en utökad bakgrundskontroll.

Priset inkluderar:
• Ifyllande av ansökan med din företagsinformation
• Inlämnande av ansökan till SRS
* Upp till två timmars arbete för bokföringsspecialisten hos skattekontoret
• Efter ett positivt beslut registreras företaget i registret över momspliktiga.

Skattemyndigheten (SRS) fattar beslut om utfärdande av momsregistreringsnummer inom 15 dagar efter att ansökan tagits emot.

OBS! Notera att som momspliktig måste du lämna in månatliga deklarationer även om ditt företag inte har haft några aktiviteter under den aktuella perioden.

För att få ett momsregistreringsnummer måste en styrelseledamot besöka SRS personligen, lämna in dokumenten elektroniskt eller bemyndiga 1Offices representant att agera på företagets vägnar mot en extra avgift.

VANLIGA FRÅGOR
1) Vad innebär en bakgrundskontroll?

SRS kan be styrelseledamoten att komma in för en intervju eller till och med besöka den registrerade kontorsadressen.
De kan även fråga efter ett personligt bankkontoutdrag vilket kunden kan vägra, eftersom det inte är tvunget av lagstiftningen, men vi rekommenderar dock att skicka in det för att få momsregistreringsnumret.

Du kan även behöva dessa tjänster