Filter products / Showing all 8 results
Categories

Uzņēmuma dibināšana notāra birojā

750.00 

Uzņēmuma dibināšana notāra birojā ir piemērots risinājums privātpersonām un juridiskām personām, kas vēlas aiztaupīt sev raizes par visu uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamo dokumentu aizpildīšanu lietuviešu valodā un to iesniegšanu dažādās institūcijās.

PVN reģistrācija

150.00 

Lietuvā uzņēmums ir jāreģistrē kā PVN maksātājs, ja uzņēmuma ar nodokli apliekamais gada apgrozījums pārsniedz 45 000 € vai ja uzņēmums iegādājas preces no citām ES valstīm par vairāk nekā 14 000 €.

Pilnvara viena reize

275.00 

1Office pārstāvība privātās un valsts institūcijās Lietuvā. Piemērots klientiem, kuriem nav iespējas ierasies Lietuvā, lai veiktu nepieciešamās darbības.

Grāmatveža stundas maksa

65.00 

Ļaujiet speciālistiem parūpēties par Jūsu uzņēmuma grāmatvedību, lai Jūs varētu koncentrēties tikai uz sava uzņēmuma darbību. Precīzs darba apjoms un nepieciešamās grāmatvedības darbības tiek individuāli saskaņotas ar katru klientu.

Gada pārskats

150.00 

Katram Lietuvā reģistrētam uzņēmumam ir jāiesniedz gada pārskats Lietuvas Reģistru centram. Tas jāsagatavo lietuviešu valodā un Lietuvā oficiāli izmantotajā valūtā (EUR).