You are here:

PVN reģistrācija

250.00 

Lietuvā uzņēmums ir jāreģistrē kā PVN maksātājs, ja uzņēmuma ar nodokli apliekamais gada apgrozījums pārsniedz 45 000 € vai ja uzņēmums iegādājas preces no citām ES valstīm par vairāk nekā 14 000 €.

Category: Tag:

Description

Nerezidentu vadītiem uzņēmumiem PVN numura iegūšana Lietuvā ir sarežģīts process. Lai pieteiktos PVN maksātāja numuram, Jūsu uzņēmuma gramatvedim jābūt reģistrētam Valsts nodokļu inspekcijā un ar tiesībām iesniegt dokumentus nodokļu inspekcijai.

Jūsu uzņēmumam jābūt gatavam sniegt šādu informāciju:
• Paredzamā uzņēmējdarbība Lietuvā
• Līgumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Lietuvā
• Vai uzņēmuma daļu īpaņiekiem ir kādi citi uzņēmumi vai apvienības Lietuvā?

Pakalpojuma cenā iekļauts:
• PVN pieteikuma sagatavošana
• Pieteikuma iesniegšnai Valsts nodokļu inspekcijai
• Atbilžu sniegšna uz iespējamiem Valsts nodokļu inspekcijas papildus jautājumiem *

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka kā PVN maksātājam Jums ir jāiesniedz ikmēneša deklarācijas, pat ja Jūsu uzņēmums attiecīgajā periodā nav veicis nekādas darbības.

* Pakalpojuma cenā ietilpst vienreizēja atbilžu sniegšana uz Valsts nodokļu inspekcijas izvirzītajiem jautājumiem. Ja pieteikums tiek noraidīts vai no Valsts nodokļu inspekcijas tiek lūgti vairāk jautājumu, tiek piemērota papildu maksa 50 € apmērā.

1) Vai ir iespējams reģistrēties PVN maksātāja numura saņemšanai, pirms uzņēmums ir sasniedzis noteikto apgrozījuma apjoma slieksni?

Jā, tas ir iespējams. Ja vēlaties saņemt PVN numuru pirms noteiktā sliekšņa sasniegšanas, esiet gatavi atbildēt uz Valsts nodokļu inspekcijas izvirzītajiem jautājumiem un pierādīt, ka esat iesaistīts uzņēmējdarbībā Lietuvā un Jums ir noslēgti sadarbības līgumi.

2) Kādi ir mēneša deklarāciju iesniegšanas termiņi?

Algas un nodokļu deklarācijas jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam. PVN rēķinu reģistrs jāiesniedz līdz 20. datumam un PVN deklarācija līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Apraksts

Nerezidentu vadītiem uzņēmumiem PVN numura iegūšana Lietuvā ir sarežģīts process. Lai pieteiktos PVN maksātāja numuram, Jūsu uzņēmuma gramatvedim jābūt reģistrētam Valsts nodokļu inspekcijā un ar tiesībām iesniegt dokumentus nodokļu inspekcijai.

Jūsu uzņēmumam jābūt gatavam sniegt šādu informāciju:
• Paredzamā uzņēmējdarbība Lietuvā
• Līgumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbību Lietuvā
• Vai uzņēmuma daļu īpaņiekiem ir kādi citi uzņēmumi vai apvienības Lietuvā?

Pakalpojuma cenā iekļauts:
• PVN pieteikuma sagatavošana
• Pieteikuma iesniegšnai Valsts nodokļu inspekcijai
• Atbilžu sniegšna uz iespējamiem Valsts nodokļu inspekcijas papildus jautājumiem *

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka kā PVN maksātājam Jums ir jāiesniedz ikmēneša deklarācijas, pat ja Jūsu uzņēmums attiecīgajā periodā nav veicis nekādas darbības.

* Pakalpojuma cenā ietilpst vienreizēja atbilžu sniegšana uz Valsts nodokļu inspekcijas izvirzītajiem jautājumiem. Ja pieteikums tiek noraidīts vai no Valsts nodokļu inspekcijas tiek lūgti vairāk jautājumu, tiek piemērota papildu maksa 50 € apmērā.

BUJ
1) Vai ir iespējams reģistrēties PVN maksātāja numura saņemšanai, pirms uzņēmums ir sasniedzis noteikto apgrozījuma apjoma slieksni?

Jā, tas ir iespējams. Ja vēlaties saņemt PVN numuru pirms noteiktā sliekšņa sasniegšanas, esiet gatavi atbildēt uz Valsts nodokļu inspekcijas izvirzītajiem jautājumiem un pierādīt, ka esat iesaistīts uzņēmējdarbībā Lietuvā un Jums ir noslēgti sadarbības līgumi.

2) Kādi ir mēneša deklarāciju iesniegšanas termiņi?

Algas un nodokļu deklarācijas jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam. PVN rēķinu reģistrs jāiesniedz līdz 20. datumam un PVN deklarācija līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Iespējams, ka Jums būs nepieciešami arī šie pakalpojumi