Du är här:

Timavgift för bokföringstjänster

65.00 

Låt yrkesmän ta hand om ditt företags bokföring så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Den exakta volymen och bokföringsrutinen avtals individuellt med varje kund.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Varje företag som är registrerat i Litauen måste ha en officiell bokföringsansvarig som är registrerad hos Nationella skatteinspektionen. Den bokföringsansvarige tar hand om den dagliga bokföringen, deklarationer, mm. samt rådger vid beslutsfattande.

Tjänsten inkluderar:
• Daglig bokföring;
• Registrering av kassakvitton;
• Registrering av inköps- och försäljningsfakturor eller verifiering av registrerade inköps- och försäljningsfakturor;
• Registrering av kontanthandlingar;
• Redovisning av anläggningstillgångar;
• Löneberäkning med tillhörande registrering;
• Registrering av bankhandlingar;
• Lagerredovisning;
• Beräkning av skatter;
• Framtagning av finansrapporter;
• Framtagning av skatterapporter;
• Framtagning av statistiska rapporter;
• Framtagning av socialförsäkringsrapporter;
• Inlämnande av färdigställda deklarationer/rapporter till Nationella skatteinspektionen, Socialförsäkringskassan, Statistiska centralbyrån, Bolagsregistret

Tjänsten börjar med en engångsavgift på 69€ som inkluderar:
• En konsultation med vår bokföringsspecialist för att få en tydlig överblick av ditt företags verksamhet och behov, komma överens om grunder för vårt samarbete, ge kunden en överblick av grunderna i litauiska skatte- och bokföringsregler, gällande inlämningstider mm.
• Nödvändiga inställningar för ditt företag i programvaran för bokföring
• Tillhandahållande av nödvändiga åtkomster (Socialförsäkringskassan, Nationella skatteinspektionen, mm.)
• Framtagning av hjälpmedel för arkivering av handlingar och övriga nödvändiga åtgärder för att överta ansvaret för företagets bokföring
Följande fakturor för bokföringstjänster utfärdas en gång per månad med en 15-minuters noggrannhet och den minimala månadsavgiften är 65€.

Vi accepterar källdokument på litauiska, ryska och engelska.

1. Är det tillåtet att jag själv ta hand om sitt företags bokföring?

Nej. Bokföring ska utföras av ett annat företag eller tillhandahållare av revisionstjänster (kräver försäkring) eller så kan du anlita en bokföringsspecialist (detta är det enda alternativet som inte kräver en försäkring).

2. Är det obligatoriskt att bokföra varje månad?

Om ditt företag är momspliktigt måste du lämna in deklarationer varje månad. Det är även obligatoriskt att anställa en företagschef, även om han inte arbetar, och skicka in löneinformation månadsvis till Socialförsäkringskassan.

3. Vilka är företagschefens skyldigheter?

Företagschefen har inte några direkta skyldigheter enligt lag. Skyldigheter av personer som ingår i en juridisk persons ledningsorgan finns angivna i Artikel 2.87 i den Litauiska civilbalken.

Beskrivning

Varje företag som är registrerat i Litauen måste ha en officiell bokföringsansvarig som är registrerad hos Nationella skatteinspektionen. Den bokföringsansvarige tar hand om den dagliga bokföringen, deklarationer, mm. samt rådger vid beslutsfattande.

Tjänsten inkluderar:
• Daglig bokföring;
• Registrering av kassakvitton;
• Registrering av inköps- och försäljningsfakturor eller verifiering av registrerade inköps- och försäljningsfakturor;
• Registrering av kontanthandlingar;
• Redovisning av anläggningstillgångar;
• Löneberäkning med tillhörande registrering;
• Registrering av bankhandlingar;
• Lagerredovisning;
• Beräkning av skatter;
• Framtagning av finansrapporter;
• Framtagning av skatterapporter;
• Framtagning av statistiska rapporter;
• Framtagning av socialförsäkringsrapporter;
• Inlämnande av färdigställda deklarationer/rapporter till Nationella skatteinspektionen, Socialförsäkringskassan, Statistiska centralbyrån, Bolagsregistret

Tjänsten börjar med en engångsavgift på 69€ som inkluderar:
• En konsultation med vår bokföringsspecialist för att få en tydlig överblick av ditt företags verksamhet och behov, komma överens om grunder för vårt samarbete, ge kunden en överblick av grunderna i litauiska skatte- och bokföringsregler, gällande inlämningstider mm.
• Nödvändiga inställningar för ditt företag i programvaran för bokföring
• Tillhandahållande av nödvändiga åtkomster (Socialförsäkringskassan, Nationella skatteinspektionen, mm.)
• Framtagning av hjälpmedel för arkivering av handlingar och övriga nödvändiga åtgärder för att överta ansvaret för företagets bokföring
Följande fakturor för bokföringstjänster utfärdas en gång per månad med en 15-minuters noggrannhet och den minimala månadsavgiften är 65€.

Vi accepterar källdokument på litauiska, ryska och engelska.

Vanliga frågor
1. Är det tillåtet att jag själv ta hand om sitt företags bokföring?

Nej. Bokföring ska utföras av ett annat företag eller tillhandahållare av revisionstjänster (kräver försäkring) eller så kan du anlita en bokföringsspecialist (detta är det enda alternativet som inte kräver en försäkring).

2. Är det obligatoriskt att bokföra varje månad?

Om ditt företag är momspliktigt måste du lämna in deklarationer varje månad. Det är även obligatoriskt att anställa en företagschef, även om han inte arbetar, och skicka in löneinformation månadsvis till Socialförsäkringskassan.

3. Vilka är företagschefens skyldigheter?

Företagschefen har inte några direkta skyldigheter enligt lag. Skyldigheter av personer som ingår i en juridisk persons ledningsorgan finns angivna i Artikel 2.87 i den Litauiska civilbalken.

Ytterligare information

Hours

1 Hour, 2 Hours, 3 Hours, 4 Hours, 5 Hours

Begär ett anbud

Vi behöver ytterligare information för att kunna bedöma tjänstens omfattning. Var god beskriv dina specifika behov och frågor som vi kan använda som underlag för en prisoffert.

Vi svarar dig inom en arbetsdag.

Du kan även skicka e-post till lithuania@1office.co eller kontakta oss via chatalternativet direkt på nätet.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Du kan även behöva dessa tjänster