Du är här:

Årsredovisning

200.00 

Varje företag som är registrerat i Litauen måste lämna in en årsredovisning till det Litauiska bolagsregistret. Den måste göras på litauiska och i den officiella valutan i Litauen (EUR).

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Inlämnande av en årsredovisning är obligatoriskt för alla företag registrerade i Litauen även om företaget inte har haft någon verksamhet under räkenskapsåret. Årsredovisningen måste godkännas vid den årliga bolagsstämman inom 4 månader efter räkenskapsårets slut. Årsredovisningen måste lämnas in till bolagsregistret inom 30 dagar efter bolagsstämman

All löpande bokföring måste vara avslutad innan årsredovisningen börjar sammanställas.

I priset för årsredovisningen ingår:
• Förvaltningsberättelse
• Balansräkning
• Resultaträkning
• Kassaflödesanalys
• Förändringar i eget kapital
• Noter till årsredovisningen
• Inlämnande av årsredovisning till bolagsregistret
• Bolagets inkomstdeklaration
• Inlämnande av deklarationen till Nationella skatteinspektionen

Om den löpande bokföringen för räkenskapsåret inte har gjorts (eller inte har gjorts korrekt), tillkommer en extra avgift grundad på bokföringsspecialistens arbetstimmar. Det exakta innehållet och formen på årsredovisningen beror på företagets storlek och näringsgren.

Processflöde:
• Om ditt företags löpande bokföring inte utförs av 1Office måste du skicka in alla källdokument (kontoutdrag, inköps- och försäljningsfakturor) som underlag för vår prisoffert
• Vi avtalar om nödvändigt arbete och ett slutpris
• Vi går igenom dokumenten, sammanställer dessa för en årsredovisning och skickar den till dig
• Du måste lämna in årsredovisningen till bolagsregistret personligen. Om du har utsett oss som officiell bokföringsansvarig hos Skattmyndigheten kan vi göra det åt dig. Eller så kan vi företräda dig genom en fullmakt mot en extra avgift.

1. Vem ska lämna in årsredovisningen?

Årsredovisningen måste lämnas in av företagets chef, bokföringsansvarig eller annan bemyndigad person. Som din officiella bokföringsansvarige, registrerad hos Skattemyndigheten, gör vi det åt dig.

2. Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen?

Att inte lämna in årsredovisning kan få påföljder. Företaget kan även avregistreras från bolagsregistret.

Beskrivning

Inlämnande av en årsredovisning är obligatoriskt för alla företag registrerade i Litauen även om företaget inte har haft någon verksamhet under räkenskapsåret. Årsredovisningen måste godkännas vid den årliga bolagsstämman inom 4 månader efter räkenskapsårets slut. Årsredovisningen måste lämnas in till bolagsregistret inom 30 dagar efter bolagsstämman

All löpande bokföring måste vara avslutad innan årsredovisningen börjar sammanställas.

I priset för årsredovisningen ingår:
• Förvaltningsberättelse
• Balansräkning
• Resultaträkning
• Kassaflödesanalys
• Förändringar i eget kapital
• Noter till årsredovisningen
• Inlämnande av årsredovisning till bolagsregistret
• Bolagets inkomstdeklaration
• Inlämnande av deklarationen till Nationella skatteinspektionen

Om den löpande bokföringen för räkenskapsåret inte har gjorts (eller inte har gjorts korrekt), tillkommer en extra avgift grundad på bokföringsspecialistens arbetstimmar. Det exakta innehållet och formen på årsredovisningen beror på företagets storlek och näringsgren.

Processflöde:
• Om ditt företags löpande bokföring inte utförs av 1Office måste du skicka in alla källdokument (kontoutdrag, inköps- och försäljningsfakturor) som underlag för vår prisoffert
• Vi avtalar om nödvändigt arbete och ett slutpris
• Vi går igenom dokumenten, sammanställer dessa för en årsredovisning och skickar den till dig
• Du måste lämna in årsredovisningen till bolagsregistret personligen. Om du har utsett oss som officiell bokföringsansvarig hos Skattmyndigheten kan vi göra det åt dig. Eller så kan vi företräda dig genom en fullmakt mot en extra avgift.

Vanliga frågor
1. Vem ska lämna in årsredovisningen?

Årsredovisningen måste lämnas in av företagets chef, bokföringsansvarig eller annan bemyndigad person. Som din officiella bokföringsansvarige, registrerad hos Skattemyndigheten, gör vi det åt dig.

2. Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen?

Att inte lämna in årsredovisning kan få påföljder. Företaget kan även avregistreras från bolagsregistret.

PROCESS FLOW

 

* We receive the need for company’s annual report and agree on the volume of the work (depends on the size of the company etc.)

* We need the balance sheet and income statement of the previous financial year

* If the accounting of your company’s previous financial year has not been done we need accounting source documents

* If your company needs to be audited or reviewed, we also need auditor’s opinion

* We go over the documents and compile it to annual report

* We submit the annual report to Commercial Register

FAQ

1) When is the audit or review of an annual report mandatory?
Info from here: https://1office.co/estonia/services/accounting/annual-report/

2) Who has to submit the annual report?
Submitting annual report is obligatory for all undertakings operating in Estonia, even if there is no activity during the financial year.

3) What happens if I do not submit the annual report?
When the annual report is not submitted, then eventually the Commercial registry may decide to delete the company.

4) More questions needed and coming, probably have to read through sales department inboxes

TESTIMONIALS

  1. 1Office made submitting annual report very easy for us. Thank you!
  2. Very quick service, I ordered the annual report in 2nd of February and it was submitted already by 5th of February and they gave me a nice discount too, because there is still time to submit the annual report for a few months.
  3. blabla, maybe some real customer reviews too 😀

SPECIAL OFFERS/PROMOTIONS

-25% until the end of February

Begär ett anbud

Vi behöver ytterligare information för att kunna bedöma tjänstens omfattning. Var god beskriv dina specifika behov och frågor som vi kan använda som underlag för en prisoffert.

Vi svarar dig inom en arbetsdag.

Du kan även skicka e-post till sales@1office.co eller kontakta oss via chatalternativet direkt på nätet.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Du kan även behöva dessa tjänster