Du är här:

Momsregistrering

250.00 

I Litauen måste ett företag registreras som momspliktigt när företagets beskattningsbara årsomsättning överskrider 45 000 euro eller om företaget köper varor för mer än 14 000 euro från andra EU-länder.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Att skaffa ett momsregistreringsnummer i Litauen för ett företag ägt av en icke bofast person är en komplex process. För att få ett momsregistreringsnummer måste ditt företag ha en bokföringsansvarig registrerad hos Nationella skatteinspektionen, som har rätt att lämna in dokument till skatteinspektionen.

Var beredd på att ge följande information om ditt företag:
• Planerad näringsverksamhet i Litauen
• Slutna avtal för verksamheten i Litauen
• Har delägare några andra företag eller associationer i Litauen?

Priset inkluderar:
• Ifyllande av ansökan om momsregistrering
• Inlämnande av ansökan till Nationella skatteinspektionen (STI)
• Svar på eventuella frågor som STI kan ställa*

OBS! Notera att som momspliktig måste du lämna in månatliga deklarationer även om ditt företag inte har haft några aktiviteter under den aktuella perioden.

*I priset ingår att svara på skatteinspektionens frågor vid ett tillfälle. Om ansökan avslås eller om fler frågor ställs av STI tillkommer en extra avgift på 50 euro

1) Kan jag ansöka om momsregistreringsnummer innan mitt företag har uppfyllt kraven för momsregistrering?

Ja, det är möjligt. Om du vill bli godkänd för momsregistrering innan kraven är uppfyllda måste du vara beredd på att svara på frågor från Nationella skatteinspektionen och kunna bevisa att du bedriver näringsverksamhet i Litauen, t.ex. genom slutna avtal.

2) Vilka inlämningstider gäller för månatliga deklarationer?

Löne- och skattedeklarationer måste lämnas in den 15:e under följande månad. Register för momsfakturor måste lämnas in den 20:e och momsdeklarationer den 25:e följande månad.

Beskrivning

Att skaffa ett momsregistreringsnummer i Litauen för ett företag ägt av en icke bofast person är en komplex process. För att få ett momsregistreringsnummer måste ditt företag ha en bokföringsansvarig registrerad hos Nationella skatteinspektionen, som har rätt att lämna in dokument till skatteinspektionen.

Var beredd på att ge följande information om ditt företag:
• Planerad näringsverksamhet i Litauen
• Slutna avtal för verksamheten i Litauen
• Har delägare några andra företag eller associationer i Litauen?

Priset inkluderar:
• Ifyllande av ansökan om momsregistrering
• Inlämnande av ansökan till Nationella skatteinspektionen (STI)
• Svar på eventuella frågor som STI kan ställa*

OBS! Notera att som momspliktig måste du lämna in månatliga deklarationer även om ditt företag inte har haft några aktiviteter under den aktuella perioden.

*I priset ingår att svara på skatteinspektionens frågor vid ett tillfälle. Om ansökan avslås eller om fler frågor ställs av STI tillkommer en extra avgift på 50 euro

Vanliga frågor
1) Kan jag ansöka om momsregistreringsnummer innan mitt företag har uppfyllt kraven för momsregistrering?

Ja, det är möjligt. Om du vill bli godkänd för momsregistrering innan kraven är uppfyllda måste du vara beredd på att svara på frågor från Nationella skatteinspektionen och kunna bevisa att du bedriver näringsverksamhet i Litauen, t.ex. genom slutna avtal.

2) Vilka inlämningstider gäller för månatliga deklarationer?

Löne- och skattedeklarationer måste lämnas in den 15:e under följande månad. Register för momsfakturor måste lämnas in den 20:e och momsdeklarationer den 25:e följande månad.

Du kan även behöva dessa tjänster