ID06 kartes atjaunošanai nepieciešamā uzņēmuma reģistrācija un manuālā personas identifikācija tagad ir pieejama arī Rīgā

  • Juriidika|
  • Rootsi|

ID06 kartes atjaunošanai nepieciešamā uzņēmuma reģistrācija un manuālā personas identifikācija tagad ir pieejama arī Rīgā

Tagad Zviedrijas būvniecības nozarē obligātās ID06 kartes atjaunošanu ir iespējams izdarīt arī Rīgā.

1Office ir ID06 akreditēts partneris, un rezultātā mēs tagad piedāvājam uzņēmumu reģistrāciju un manuālu pārstāvju un darbinieku personas identifikāciju mūsu Rīgas birojā.

 

ID06 ir kopš 2016. gada ieviesta elektroniska sistēma personu reģistrēšanai Zviedrijas būvlaukumos. Sistēmas mērķis ir radīt drošāku darba vidi un novērst nelegāla darbaspēka izmantošanu. ID06 palīdz veikt elektronisku uzraudzību par visām būvlaukumā esošajām personām

Tas nozīmē, ka visas būvlaukumā esošās personas (papildus darbiniekiem arī uzņēmumu pārstāvji, mācekļi, studenti utt.) tiek reģistrētas ID06 sistēmā, un tām uz laiku, kad tās uzturas objektā, tiek izsniegta personiska ID06 karte.  Darba devējam ar karšu lasītājiem jāaprīko visi būvlaukuma piekļuves punkti, lai tādējādi tiktu reģistrēta visu personu iekļūšana objektā, izkļūšana no objekta un uzturēšanās ilgums. Darba devējs ir atbildīgs arī par to, lai visiem darbiniekiem būtu spēkā esoša ID06 karte. Darbinieka pienākums ir vienmēr nēsāt karti būvlaukumā līdzi un reģistrēt savu pārvietošanos.

ID06 sistēma ir obligāta visiem uzņēmumiem, kas darbojas būvniecības nozarē Zviedrijā. Tas ir nepieciešams gan īstermiņa, gan ilgtermiņa projektiem, kā arī gan vietējiem, gan arī ārvalstu uzņēmumiem. Zviedrijas nodokļu administrācijai ir tiesības jebkurā laikā iekļūt būvlaukumā un pārbaudīt karšu esamību. Personai atrodoties būvlaukumā bez ID06 kartes, darba devējam tiks uzlikti naudas sodi.

 

Kas ir ID06 2.0?

No 2020. gada 21. janvāra zaudē spēkā esamību visas agrāk izsniegtās ID06 kartes.  Lai darbinieks varētu piekļūt objektam arī pēc šī datuma, gan uzņēmumam, gan arī tā darbiniekiem ir jāatjaunina karte un jāpāriet uz drošāku ID06 2.0 karti. Ja ID06 kartes netiek atjaunotas līdz 21. janvārim, iekļūšana būvlaukumā ir stingri aizliegta.

NB! Ar ID06 2.0 ieviešanu, papildus jaunu karšu pasūtīšanai, ir nepieciešams arī no jauna reģistrēt uzņēmumu sistēmā. Uzņēmuma statusu (vai uzņēmumam ir derīga ID06 2.0 vai nē) var pārbaudīt šeit: https://id06.se/foretagskontroll/

 

Kā pāriet uz ID06 2.0 karti?

Neatkarīgi no tā, vai ID06 kartes vecāka versija jau ir vai nav, visiem ir jāpāriet uz jauno sistēmu, un svarīga tās sastāvdaļa ir personas identitātes pārbaude.

Ja nav pieejami Zviedrijas banku identifikatori (BankID) (ārvalstu personas), tad personas identifikācija jāveic manuāli, ko var izdarīt tikai akreditēti ID06 partneri, izmantojot īpašu skeneri. Tieši manuāla personas identifikācija ir sagādājusi grūtības daudziem uzņēmumiem, jo ​​tai nepieciešama personīga klātbūtne, un tas nozīmē, ka papildus tam, ka pašiem jādodas uz Zviedriju, uz Zviedriju speciāli jāved arī visi savi darbinieki.

Tomēr tagad 1Office piedāvā unikālu iespēju visu procesu iziet Rīgas centrā. Mūsu speciālisti palīdz reģistrēt uzņēmumu ID06 elektroniskajā sistēmā un veic gan pārstāvju, gan arī darbinieku manuālu personas identifikāciju.

 

Kāds ir ID06 sistēmā reģistrācijas un karšu pasūtīšanas process?

Pirmais solis ir darba devēja (uzņēmuma) reģistrācija ID06 elektroniskajā sistēmā, jo tikai sistēmā reģistrēts darba devējs var pasūtīt jaunas kartes saviem darbiniekiem. Lai reģistrētu uzņēmumu ID06 sistēmā, darba devēja pārstāvji jāidentificē ar manuālu personas identifikāciju.

Pēc veiksmīgas uzņēmuma ID06 reģistrācijas mēs instruēsim jūs, kā ID06 vidē administrēt lietotājus un tiesības, kā arī, kā pasūtīt ID06 kartes darbiniekiem.

Darbiniekiem jaunu karti var pasūtīt darba devējs, taču personas identifikācija jāveic manuāli ar skeneri. Lai to izdarītu, mēs darbiniekiem rezervējam atsevišķus laikus. Tikšanās reizē tiek skenēts darbinieka(-u) personu apliecinošs dokuments, kā arī tiek izdarīts apstiprināšanas process ID06 portālā.

Pēc tam darba devēja izvēlētais karšu izgatavotājs nosūta ID06 karti uz norādīto adresi. Pēc kartes saņemšanas darbiniekam ir tiesības doties uz objektu.

NB! Uzņēmuma reģistrācijas un manuālas personas identifikācijas pakalpojums ir pieejams arī 1Office birojā Tallinā un Helsinkos!

 

ID06 pakalpojumu cenas:

  • Uzņēmuma reģistrācija ID06 elektroniskajā sistēmā, tostarp pārstāvju manuāla personas identifikācija un instrukcijas par sistēmas lietošanu – 450 EUR
  • Darbinieku manuāla personas identifikācija ID06 kartes pasūtīšanai – 45 EUR par vienu darbinieku

Cenām tiek pievienots PVN.

 

Vai sazinieties ar mums sales@1office.co / +372 664 5402

 

Get our offers first!

Leave us your contacts to receive information about our latest blog posts and 1Office campaign offers.

We promise not to send you too many e-mails.

Leave a Reply