VAT to the Swedish Tax Board

Mervärdesskatt på elektroniska tjänster

I enlighet med Europarådets direktiv 2008/8/EG börjar det från och med den 1 januari 2015 gälla nya momsregler för företag som erbjuder elektroniska tjänster av typen B2C (business-to-consumer). Beskattningen av de aktuella tjänsterna sker i det land där köparen är bosatt. Vilka e-tjänster omfattas av de nya reglerna? De nya reglerna gäller tjänster som möjliggör…

Importmoms i Sverige

Nästa år ändras importmomsen i Sverige för varor från tredje land. Från och med den 1 januari 2015 måste svenska momsskyldiga företag redovisa och betala moms för importvaror till Skatteverket. Enligt hittills gällande bestämmelser redovisades och betalades importmoms till Tullverket. Vad räknas som importvaror? Ändringen gäller importvaror som förs in till Sverige från ett land…