HD tar upp oklara bokföringsregler

Högsta domstolen tar upp ett fall rörande en 63-årig redovisningskonsult som genom ett så kallat limited-företag registrerat i Storbritannien hjälpt andra svenska bolag utomlands att bokföra inkomster och utgifter. Men efter att kundernas räkenskaper granskats fälldes flera av dem för ekobrott och bokföringsbrott. Själv avtjänar redovisningskonsulten ett fängelsestraff för medhjälp. Men i våras friades 63-åringen,…

Kontorsutrymme i London: tips och råd

Att hitta ett kontorsutrymme i London kan vara en utmaning Ivar Veskioja, chef för 1Office UK, förklarar för utländska entreprenörer hur det går till att hyra ett kontorsutrymme i London. London är en attraktiv metropol Storbritannien utgörs liksom förut av England, Skottland, Wales och Nordirland, och London är fortfarande en attraktiv destination för startups och…

Business services in Riga

Skatt på engelskt ltd bolag

Skatt på engelskt ltd bolag Det är inte lätt att förklara det brittiska skattesystemet i korthet. En av de huvudsakliga förklaringarna till det är att Storbritannien (formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland) sedan 2009 påstås ha världens längsta skattereglering räknat i antal sidor. Det internationella undersökningsföretaget LexisNexis offentliggjorde för en tid sedan att Storbritanniens skattereglering…

En översikt över Storbritanniens skattesystem

Det är inte lätt att förklara det brittiska skattesystemet i korthet. En av de huvudsakliga förklaringarna till det är att Storbritannien (formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland) sedan 2009 påstås ha världens längsta skattereglering räknat i antal sidor. Det internationella undersökningsföretaget LexisNexis offentliggjorde för en tid sedan att Storbritanniens skattereglering har mer än fördubblats sedan…

VAT to the Swedish Tax Board

Mervärdesskatt på elektroniska tjänster

I enlighet med Europarådets direktiv 2008/8/EG börjar det från och med den 1 januari 2015 gälla nya momsregler för företag som erbjuder elektroniska tjänster av typen B2C (business-to-consumer). Beskattningen av de aktuella tjänsterna sker i det land där köparen är bosatt. Vilka e-tjänster omfattas av de nya reglerna? De nya reglerna gäller tjänster som möjliggör…

Importmoms i Sverige

Nästa år ändras importmomsen i Sverige för varor från tredje land. Från och med den 1 januari 2015 måste svenska momsskyldiga företag redovisa och betala moms för importvaror till Skatteverket. Enligt hittills gällande bestämmelser redovisades och betalades importmoms till Tullverket. Vad räknas som importvaror? Ändringen gäller importvaror som förs in till Sverige från ett land…