You are here:

Ready-made Swedish AB (state fee included)

15,500.00 SEK

The fastest and easiest way to start a company in Sweden. It’s suitable for clients who wish to start their business activities quickly and without the hassle of opening a local bank account first.

Category: Tag:

Description

The ready-made Swedish AB has the share capital already registered in for the first financial year through a temporary bank account and the company can be purchased without traveling to Sweden. The company does not have any previous history. You will become the owner of the company from signing the contract. When all the required documents are provided, it usually takes 10-15 days for the company to be registered under your name. The processing times might change depending on the workload of the Swedish Business Register. Please contact us if you need more information about the service.

Swedish limited liability company must have at least three board members or at least one member of the management board and one deputy member. In the event the limited company has no board member who is resident in Sweden, a contact person in Sweden must be appointed.

Keep in mind that having a local business address is mandatory for every Swedish company and usually it can’t be a residential address. The legal address will be shown in the Swedish company register and all the official letters will be sent to this address.

In order to start a business in Sweden, you have to apply for tax registrations.

Every company in Sweden has to submit the Annual Report and Annual Income Declaration. If the company has monthly transactions, invoices and VAT number, it’s also mandatory to submit monthly declarations. If you don’t have time or resources to do this yourself, you can order our accounting service.

 

Included in the price:

 • Overview of the company’s purchase procedure and requirements
 • Preparing and gathering supporting documents
 • Changing the company’s records in the Commercial Register (Bolagsverket)
 • Changing the Article of Associations and Board meeting protocol
 • State fee
 • Access to My1Office platform

 

Available for an extra fee:

 

Process flow:

 • Choose the services you wish to order (in addition to the ready-made Swedish AB you might need a virtual business address, contact person, tax registrations and/or accounting service)
 • Answer the questions you receive after purchasing the service – they are necessary to prepare the documents
 • We fill out all the necessary forms and change the company’s records in the Commercial Register
 • You have until the end of the first fiscal year to open a bank account

 

Important information:

 • The new management board has to open a bank account by the end of the first fiscal year and pay the shared capital of 25 000 SEK to the account.
 • In order to start a business in Sweden, you have to apply for tax registrations.
 • In the case of non-EU citizens’ involvement in the company formation process, there is a residency requirement exception application to be completed for an additional fee (2500 SEK, price includes state fees).

Valmisyhtiö on pääoman rekisteröintiä koskevat vaatimukset täyttävä rekisteröity yhtiö, jolla on väliaikainen pankkitili ensimmäistä tilikautta varten. Yhtiö voidaan ostaa Ruotsiin matkustamatta. Yrityksellä ei ole edeltävää toimintahistoriaa. Yhtiö siirtyy omistukseesi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Yrityksen uusi hallitus rekisteröidään yritysrekisteriin 6 arkipäivän kuluessa muutosten ilmoittamisesta. Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.

Ruotsalaisella rajavastuuyhtiöllä on oltava vähintään kolme hallituksen jäsentä tai vähintään yksi hallintoneuvoston jäsen ja yksi varajäsen. Yhteyshenkilö on ilmoitettava silloin, kun yhtiöllä ei ole Ruotsissa pysyvästi asuvaa hallituksen jäsentä.

Lisäksi on muistettava, että kaikilta ruotsalaisilta yrityksiltä edellytetään paikallista rekisteröityä osoitetta, joka ei yleensä voi olla kenenkään kotiosoite. Rekisteröity osoite näkyy yritysrekisterissä, ja virallinen posti lähetetään tähän osoitteeseen.

Liiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa edellyttää verotunnusten hankkimista.

Kaikkien Ruotsissa rekisteröityjen yhtiöiden on esitettävä tilinpäätös ja tehtävä vuosittaiset veroilmoitukset. Jos yhtiöllä on jatkuvaa liiketoimintaa, laskuja ja yritys on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, yrityksen on esitettävä veroilmoitukset kerran kuukaudessa. Tarvittaessa voit tilata meiltä myös kirjanpitopalvelun, jos sinulla ei ole aikaa tai resursseja hoitaa kirjanpitoa itse

 

Hinta sisältää:

 • Perustiedot yhtiön ostamisesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista
 • Tarvittavan dokumentaation laadinta ja hankkiminen
 • Yritysrekisteriin (Bolagsverket) tehtävät ilmoitukset
 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiökokousten pöytäkirjojen laadinta
 • Leimaverot

 

Lisämaksulliset palvelut:

 

Vaiheet:

 • Valitse sopivat palvelut (valmisyhtiön lisäksi saatat tarvita myös rekisteröidyn osoitteen, yhteyshenkilön, verotunnukset ja mahdollisesti myös kirjanpitopalvelun)
 • Vastaa sinulle lähetettäviin kysymyksiin – näitä tietoja tarvitaan asiakirjojen laadintaan
 • Täytämme tarvittavat lomakkeet puolestasi ja teemme tarvittavat muutokset yritysrekisteriin
 • Sinun on avattava pankkitili tilikauden loppuun mennessä

 

Tärkeää tietoa:

 • Uuden hallituksen on avattava pankkitili tilikauden loppuun mennessä, ja maksettava tilille osakepääoma (25 000 Ruotsin kruunua).
 • Liiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa edellyttää verotunnusten hankkimista.
 • Jos yrityksen perustamisessa on mukana myös EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, lisämaksusta on haettava myös asuinpaikkavaatimukseen liittyvää poikkeuslupaa (2500 Ruotsin kruunua, sisältää leimaverot).
DESCRIPTION

The ready-made Swedish AB has the share capital already registered in for the first financial year through a temporary bank account and the company can be purchased without traveling to Sweden. The company does not have any previous history. You will become the owner of the company from signing the contract. When all the required documents are provided, it usually takes 10-15 days for the company to be registered under your name. The processing times might change depending on the workload of the Swedish Business Register. Please contact us if you need more information about the service.

Swedish limited liability company must have at least three board members or at least one member of the management board and one deputy member. In the event the limited company has no board member who is resident in Sweden, a contact person in Sweden must be appointed.

Keep in mind that having a local business address is mandatory for every Swedish company and usually it can’t be a residential address. The legal address will be shown in the Swedish company register and all the official letters will be sent to this address.

In order to start a business in Sweden, you have to apply for tax registrations.

Every company in Sweden has to submit the Annual Report and Annual Income Declaration. If the company has monthly transactions, invoices and VAT number, it’s also mandatory to submit monthly declarations. If you don’t have time or resources to do this yourself, you can order our accounting service.

 

Included in the price:

 • Overview of the company’s purchase procedure and requirements
 • Preparing and gathering supporting documents
 • Changing the company’s records in the Commercial Register (Bolagsverket)
 • Changing the Article of Associations and Board meeting protocol
 • State fee
 • Access to My1Office platform

 

Available for an extra fee:

 

Process flow:

 • Choose the services you wish to order (in addition to the ready-made Swedish AB you might need a virtual business address, contact person, tax registrations and/or accounting service)
 • Answer the questions you receive after purchasing the service – they are necessary to prepare the documents
 • We fill out all the necessary forms and change the company’s records in the Commercial Register
 • You have until the end of the first fiscal year to open a bank account

 

Important information:

 • The new management board has to open a bank account by the end of the first fiscal year and pay the shared capital of 25 000 SEK to the account.
 • In order to start a business in Sweden, you have to apply for tax registrations.
 • In the case of non-EU citizens’ involvement in the company formation process, there is a residency requirement exception application to be completed for an additional fee (2500 SEK, price includes state fees).
ESITTELY

Valmisyhtiö on pääoman rekisteröintiä koskevat vaatimukset täyttävä rekisteröity yhtiö, jolla on väliaikainen pankkitili ensimmäistä tilikautta varten. Yhtiö voidaan ostaa Ruotsiin matkustamatta. Yrityksellä ei ole edeltävää toimintahistoriaa. Yhtiö siirtyy omistukseesi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Yrityksen uusi hallitus rekisteröidään yritysrekisteriin 6 arkipäivän kuluessa muutosten ilmoittamisesta. Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.

Ruotsalaisella rajavastuuyhtiöllä on oltava vähintään kolme hallituksen jäsentä tai vähintään yksi hallintoneuvoston jäsen ja yksi varajäsen. Yhteyshenkilö on ilmoitettava silloin, kun yhtiöllä ei ole Ruotsissa pysyvästi asuvaa hallituksen jäsentä.

Lisäksi on muistettava, että kaikilta ruotsalaisilta yrityksiltä edellytetään paikallista rekisteröityä osoitetta, joka ei yleensä voi olla kenenkään kotiosoite. Rekisteröity osoite näkyy yritysrekisterissä, ja virallinen posti lähetetään tähän osoitteeseen.

Liiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa edellyttää verotunnusten hankkimista.

Kaikkien Ruotsissa rekisteröityjen yhtiöiden on esitettävä tilinpäätös ja tehtävä vuosittaiset veroilmoitukset. Jos yhtiöllä on jatkuvaa liiketoimintaa, laskuja ja yritys on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, yrityksen on esitettävä veroilmoitukset kerran kuukaudessa. Tarvittaessa voit tilata meiltä myös kirjanpitopalvelun, jos sinulla ei ole aikaa tai resursseja hoitaa kirjanpitoa itse

 

Hinta sisältää:

 • Perustiedot yhtiön ostamisesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista
 • Tarvittavan dokumentaation laadinta ja hankkiminen
 • Yritysrekisteriin (Bolagsverket) tehtävät ilmoitukset
 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiökokousten pöytäkirjojen laadinta
 • Leimaverot

 

Lisämaksulliset palvelut:

 

Vaiheet:

 • Valitse sopivat palvelut (valmisyhtiön lisäksi saatat tarvita myös rekisteröidyn osoitteen, yhteyshenkilön, verotunnukset ja mahdollisesti myös kirjanpitopalvelun)
 • Vastaa sinulle lähetettäviin kysymyksiin – näitä tietoja tarvitaan asiakirjojen laadintaan
 • Täytämme tarvittavat lomakkeet puolestasi ja teemme tarvittavat muutokset yritysrekisteriin
 • Sinun on avattava pankkitili tilikauden loppuun mennessä

 

Tärkeää tietoa:

 • Uuden hallituksen on avattava pankkitili tilikauden loppuun mennessä, ja maksettava tilille osakepääoma (25 000 Ruotsin kruunua).
 • Liiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa edellyttää verotunnusten hankkimista.
 • Jos yrityksen perustamisessa on mukana myös EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, lisämaksusta on haettava myös asuinpaikkavaatimukseen liittyvää poikkeuslupaa (2500 Ruotsin kruunua, sisältää leimaverot).

You might also need these services