ETABLERA DIG I SVERIGE

Att starta ett företag

Sverige är ett land som präglas av innovation och som är en utmärkt miljö för näringsverksamhet tack vare dess stabila ekonomi, avsaknad av korruption och en vänlig affärskultur. Att starta ett företag kan ändå vara en ganska komplicerad process. Men oroa Dig inte, vi kan hjälpa Dig att komma igång.

 

Vilka möjligheter har Du att starta ett företag i Sverige?

Köp ett lagerbolag (AB)

 • Det är det snabbaste och enklaste sättet att starta ett företag.
 • Tjänsten inkluderar allsidigt juridiskt stöd under hela processen och ett bolag utan tidigare historik.
 • Vi tar hand om allt vad gäller omregistrering, förberedande och ifyllande av olika dokument samt ändring av bolagets registeruppgifter.
 • Ett bankkonto bör öppnas och aktiekapitalet betalas in före utgången av det första räkenskapsåret.
 • Du har ett eget företag i Sverige inom en vecka.

Grunda ett företag (AB)

 • Tjänsten inkluderar allsidig juridisk hjälp under hela processen.
 • Du behöver bara svara på några enkla frågor och underteckna en ifylld ansökan – vi tar hand om allt annat.
 • Hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom EES-området.
 • Öppna ett startkonto på en bank (banken kan även vara belägen i en annan EU-medlemsstat) och betala in aktiekapitalet via detta konto.
 • Företaget registreras inom 5-10 dagar efter öppnandet av startkontot och inbetalning av aktiekapitalet.

Starta en filial

 • Tjänsten inkluderar allsidig juridisk hjälp under hela processen.
 • Vi tar hand om allt vad gäller ifyllande av formulär, upprättande av protokoll och förberedande av dokument. Vi kan även hjälpa till med alla översättningar till engelska eller svenska.
 • Var beredd att svara på några frågor och lämna in dokument om moderbolaget.
 • Filialen registreras hos Bolagsverket inom 5-10 dagar.

Registrering av ett fast driftställe

 • Lämplig för utländska företag som vill tillfälligt tillhandahålla tjänster i Sverige.
 • Om Du redan har ett företag i något annat land men vill tillhandahålla tjänster i Sverige längre än 6 månader.
 • En perfekt lösning vid bygg-, montage- och installationsarbeten samt många andra projekt.
 • Rapportering av årets resultat är enklare än vid ett AB.
 • Skatter betalas enligt samma regler som gäller för lokala företag.
 • Efter projektets slut är det enkelt att avregistrera det fasta driftstället.

Viktigt!

 • Kom ihåg att verksamhetsstart i Sverige förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar. Läs mer och beställ.
 • Varje svenskt bolag ska ha en lokal företagsadress som oftast inte får vara någon privat bostad. Företagsadressen anges i Bolagsverket och används för alla officiella brev. 1Offices tjänst för företagsadress inkluderar även mottagning och vidarebefordrande av företagets brev. Läs mer och beställ.
 • Vid etablering av ett företag eller köp av ett lagerbolag ska minst en styrelseledamot ha hemvist i Sverige. Om detta inte är möjligt bör man utse en särskild delgivningsmottagare. Läs mer och beställ.
 • Varje svenskregistrerat företag är skyldig att lämna in en årsredovisning. Om företaget har månatliga utbetalningar och fakturor samt ett momsregistreringsnummer är det även obligatoriskt att lämna in deklarationer varje månad eller varje kvartal. Läs mer och beställ. 

1Office: Vilka är vi?

0
Specialister av 1Office
0
+
Företag
0
Kontor i Europa

1Office Testimonials

Köp nu