Du är här:

Redovisning

2,500.00 SEK

En helautomatiserad tjänst som övervakar resultaten i realtid, ger åtkomst till allt som Du kan drömma om och ger allsidigt stöd från vårt professionella team.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Snabb och effektiv redovisning gör Ditt liv enklare. Vi kommer överens om den exakta omfattningen och redovisningsprocedurerna individuellt med varje kund.

 

De viktigaste möjligheter och aspekter som ingår i vår tjänst:

 • Löpande redovisning
 • Åtkomst till ett webbaserat redovisningsprogram oavsett var Du befinner Dig – programmet kan användas på svenska eller engelska.
 • Möjligheten att själv skapa försäljningsfakturor – Skapande och sändning av försäljningsfakturor är nu enklare än någonsin. Förbered dem själv och sänd dem direkt till Dina kunder eller låt redovisningsekonomen ta hand om allt.
 • Översikt över företagets resultat och finansiella resurser i realtid – Ej inkomna och obetalda fakturor, resultat under de senaste 12 månaderna, information om de mest sålda produkterna och mycket mer. Alla översikter visas även visuellt med hjälp av diagram.
 • Enkel sändning av inköpsfakturor och kvitton – det är bara att ta en bild på faktura eller kvitto och sänd den till Din redovisningsekonom via en mobilapp. Dokument kan även sändas via e-post.
 • Möjlighet till användning av e-fakturor
 • Bekräftelse av inköpsfakturor – Du kan bekräfta alla köpfakturor innan de lagras i  redovisningen och sänds till banken för betalning. Fakturor kan bekräftas direkt i programmet eller i appen.
 • Automatisk uppkoppling mot banker
 • Dokumentarkiv – Möjliggör både Dig själv och redovisningsekonomen att lagra alla viktiga dokument.

Mot extra kostnad:

Viktigt:

 • Första betalning på 2500 SEK är startavgift som inkluderar 1 timmes utbildning i användning av redovisningsprogrammet, maximalt utnyttjande av programmets olika funktioner och möjligheter samt hur man anpassar allt detta till Din specifika bransch. Vi gör även programinställningar som precis passar Din verksamhet. Vi kommer överens om den exakta månadsavgiften med hänsyn till transaktionens omfattning och den aktuella branschen. Minimiavgiften är 750 SEK per månad och fakturor ställs varje månad.
 • Vi accepterar redovisningsunderlag på estniska, svenska och engelska.
 • Varje svenskregistrerat företag är skyldigt att en gång om året lämna in årsredovisning, även om företaget inte har haft någon verksamhet under hela räkenskapsåret.
 • För att deklarationerna ska kunna lämnas in i tid behöver alla dokument överlämnas till redovisningsekonomen snarast, dock senast den 5:e av den påföljande månaden. Försenade deklarationer medför böter från Skatteverket.
 • Om Du är verksam både i Estland och i Sverige kan vi erbjuda Dig båda företagsredovisningar från ett ställe. Detta innebär en och samma kontaktperson vilket sparar både tid och pengar. Kontakta oss för en offert: sales@1office.co
1. Behöver redovisning göras varje månad?

Om företaget har inga månatliga utbetalningar eller inköp- eller försäljningsfakturor och saknar momsregistreringsnummer så är månatlig redovisning inte obligatorisk.  Det räcker med att göra det minst en gång om året, före inlämnande av årsredovisningen och i förekommande fall arbetgivardeklarationen till Skatteverket och före statistiska rapporter. Om företaget är mervärdesskatteskyldig är det obligatoriskt att lämna in deklarationer till Skatteverket (oftast varje kvartal, vid vissa företag även varje månad). Sista datumet för inlämnande av deklarationer är normalt den 12:e varje månad.

BESKRIVNING

Snabb och effektiv redovisning gör Ditt liv enklare. Vi kommer överens om den exakta omfattningen och redovisningsprocedurerna individuellt med varje kund.

 

De viktigaste möjligheter och aspekter som ingår i vår tjänst:

 • Löpande redovisning
 • Åtkomst till ett webbaserat redovisningsprogram oavsett var Du befinner Dig – programmet kan användas på svenska eller engelska.
 • Möjligheten att själv skapa försäljningsfakturor – Skapande och sändning av försäljningsfakturor är nu enklare än någonsin. Förbered dem själv och sänd dem direkt till Dina kunder eller låt redovisningsekonomen ta hand om allt.
 • Översikt över företagets resultat och finansiella resurser i realtid – Ej inkomna och obetalda fakturor, resultat under de senaste 12 månaderna, information om de mest sålda produkterna och mycket mer. Alla översikter visas även visuellt med hjälp av diagram.
 • Enkel sändning av inköpsfakturor och kvitton – det är bara att ta en bild på faktura eller kvitto och sänd den till Din redovisningsekonom via en mobilapp. Dokument kan även sändas via e-post.
 • Möjlighet till användning av e-fakturor
 • Bekräftelse av inköpsfakturor – Du kan bekräfta alla köpfakturor innan de lagras i  redovisningen och sänds till banken för betalning. Fakturor kan bekräftas direkt i programmet eller i appen.
 • Automatisk uppkoppling mot banker
 • Dokumentarkiv – Möjliggör både Dig själv och redovisningsekonomen att lagra alla viktiga dokument.

Mot extra kostnad:

Viktigt:

 • Första betalning på 2500 SEK är startavgift som inkluderar 1 timmes utbildning i användning av redovisningsprogrammet, maximalt utnyttjande av programmets olika funktioner och möjligheter samt hur man anpassar allt detta till Din specifika bransch. Vi gör även programinställningar som precis passar Din verksamhet. Vi kommer överens om den exakta månadsavgiften med hänsyn till transaktionens omfattning och den aktuella branschen. Minimiavgiften är 750 SEK per månad och fakturor ställs varje månad.
 • Vi accepterar redovisningsunderlag på estniska, svenska och engelska.
 • Varje svenskregistrerat företag är skyldigt att en gång om året lämna in årsredovisning, även om företaget inte har haft någon verksamhet under hela räkenskapsåret.
 • För att deklarationerna ska kunna lämnas in i tid behöver alla dokument överlämnas till redovisningsekonomen snarast, dock senast den 5:e av den påföljande månaden. Försenade deklarationer medför böter från Skatteverket.
 • Om Du är verksam både i Estland och i Sverige kan vi erbjuda Dig båda företagsredovisningar från ett ställe. Detta innebär en och samma kontaktperson vilket sparar både tid och pengar. Kontakta oss för en offert: sales@1office.co
Vanliga frågor
1. Behöver redovisning göras varje månad?

Om företaget har inga månatliga utbetalningar eller inköp- eller försäljningsfakturor och saknar momsregistreringsnummer så är månatlig redovisning inte obligatorisk.  Det räcker med att göra det minst en gång om året, före inlämnande av årsredovisningen och i förekommande fall arbetgivardeklarationen till Skatteverket och före statistiska rapporter. Om företaget är mervärdesskatteskyldig är det obligatoriskt att lämna in deklarationer till Skatteverket (oftast varje kvartal, vid vissa företag även varje månad). Sista datumet för inlämnande av deklarationer är normalt den 12:e varje månad.

Ytterligare information

Hours

1 Hour, 2 Hours, 3 Hours, 4 Hours, 5 Hours

Du kan även behöva dessa tjänster