Du är här:

Årsredovisning

5,900.00 SEK

Varje svenskregistrerat företag bör lämna in en årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter redovisningsårets utgång. Den ska vara på svenska och i lokal valuta (SEK).

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Inlämnande av en årsredovisning är obligatoriskt för alla svenskregistrerade företag, även om företaget inte har haft någon verksamhet under året. All redovisning ska vara klar innan årsredovisningen upprättas.

Årsredovisningens obligatoriska komponenter inkluderar styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och noter. Vid större företag krävs även kassaflödesanalys. En revisionsberättelse kan krävas i vissa fall.

Årsredovisningens original arkiveras av styrelsen och en bestyrkt kopia skickas till Bolagsverket. En styrelsemedlem eller VD bör även lämna in ett undertecknat intyg i original om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts på bolagsstämman.

Priset inkluderar:

 • Förberedelse av nödvändiga dokument för årsredovisningen (utom revisionsberättelse)
 • Inlämnande av uppgifter till Bolagsverket

Mot extra kostnad:

 • Redovisning om räkenskapsårets redovisning inte har upprättats
 • Kommunikation med revisorn

Viktig information:

 • Inlämnande av årsredovisningen är obligatoriskt, även om företaget inte hade någon verksamhet under året.
 • Försenad årsredovisning medför böter:
  1) kort försening 5000 SEK
  2) 2 månaders försening 5000 SEK
  3) 4 månaders försening 10 000 SEK
  4) tvångslikvidation av företaget
1. Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen?

Om årsredovisningen inte lämnas in har Bolagsverket rätt att efter flera bötesstraff avregistrera företaget.

2. Hur får jag reda på slutdatumet för företagets räkenskapsår?

Det anges i företagets registerbevis, bolagsordningen och registreringshandlingen från Skatteverket.

3. Kan jag lämna in årsredovisningen själv?

Ja, det är möjligt men kräver specialkunskaper. Det är en ganska komplicerad process, därför rekommenderar vi Dig att sätta igång tidigt för att hinna vända Dig till specialister om det visar sig nödvändigt.

4. Mitt företag är inte registrerat i Sverige men har svenska skatteregistreringar. Är jag skyldig att lämna in en årsredovisning?

Nej. I så fall behöver Du bara lämna in skattedeklarationen.

BESKRIVNING

Inlämnande av en årsredovisning är obligatoriskt för alla svenskregistrerade företag, även om företaget inte har haft någon verksamhet under året. All redovisning ska vara klar innan årsredovisningen upprättas.

Årsredovisningens obligatoriska komponenter inkluderar styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och noter. Vid större företag krävs även kassaflödesanalys. En revisionsberättelse kan krävas i vissa fall.

Årsredovisningens original arkiveras av styrelsen och en bestyrkt kopia skickas till Bolagsverket. En styrelsemedlem eller VD bör även lämna in ett undertecknat intyg i original om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts på bolagsstämman.

Priset inkluderar:

 • Förberedelse av nödvändiga dokument för årsredovisningen (utom revisionsberättelse)
 • Inlämnande av uppgifter till Bolagsverket

Mot extra kostnad:

 • Redovisning om räkenskapsårets redovisning inte har upprättats
 • Kommunikation med revisorn

Viktig information:

 • Inlämnande av årsredovisningen är obligatoriskt, även om företaget inte hade någon verksamhet under året.
 • Försenad årsredovisning medför böter:
  1) kort försening 5000 SEK
  2) 2 månaders försening 5000 SEK
  3) 4 månaders försening 10 000 SEK
  4) tvångslikvidation av företaget
Vanliga frågor
1. Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen?

Om årsredovisningen inte lämnas in har Bolagsverket rätt att efter flera bötesstraff avregistrera företaget.

2. Hur får jag reda på slutdatumet för företagets räkenskapsår?

Det anges i företagets registerbevis, bolagsordningen och registreringshandlingen från Skatteverket.

3. Kan jag lämna in årsredovisningen själv?

Ja, det är möjligt men kräver specialkunskaper. Det är en ganska komplicerad process, därför rekommenderar vi Dig att sätta igång tidigt för att hinna vända Dig till specialister om det visar sig nödvändigt.

4. Mitt företag är inte registrerat i Sverige men har svenska skatteregistreringar. Är jag skyldig att lämna in en årsredovisning?

Nej. I så fall behöver Du bara lämna in skattedeklarationen.

PROCESS FLOW

 

* We receive the need for company’s annual report and agree on the volume of the work (depends on the size of the company etc.)

* We need the balance sheet and income statement of the previous financial year

* If the accounting of your company’s previous financial year has not been done we need accounting source documents

* If your company needs to be audited or reviewed, we also need auditor’s opinion

* We go over the documents and compile it to annual report

* We submit the annual report to Commercial Register

FAQ

1) When is the audit or review of an annual report mandatory?
Info from here: https://1office.co/estonia/services/accounting/annual-report/

2) Who has to submit the annual report?
Submitting annual report is obligatory for all undertakings operating in Estonia, even if there is no activity during the financial year.

3) What happens if I do not submit the annual report?
When the annual report is not submitted, then eventually the Commercial registry may decide to delete the company.

4) More questions needed and coming, probably have to read through sales department inboxes

TESTIMONIALS

 1. 1Office made submitting annual report very easy for us. Thank you!
 2. Very quick service, I ordered the annual report in 2nd of February and it was submitted already by 5th of February and they gave me a nice discount too, because there is still time to submit the annual report for a few months.
 3. blabla, maybe some real customer reviews too 😀

SPECIAL OFFERS/PROMOTIONS

-25% until the end of February

Begär ett anbud

Vi behöver ytterligare information för att kunna bedöma tjänstens omfattning. Var god beskriv dina specifika behov och frågor som vi kan använda som underlag för en prisoffert.

Vi svarar dig inom en arbetsdag.

Du kan även skicka e-post till sweden@1office.co eller kontakta oss via chatalternativet direkt på nätet.


  Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Du kan även behöva dessa tjänster