Du är här:

Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES

2,500.00 SEK

Om en eller flera styrelsemedlemmar, verkställande direktören, vice verkställande direktören eller särskilda firmatecknare är inte bosatt inom EES måste dem ansöka om dispends från kravet på bosättning inom EES.

Ytterligare information

Year

1 year, 2 years

Du kan även behöva dessa tjänster