Du är här:

Filial till ett utländskt företag (statlig avgift ingår)

8,000.00 SEK

Att starta en svensk filial till ett utländskt företag är ett flexibelt alternativ för att utöka verksamhet eller genomföra långsiktiga projekt i Sverige.

.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

En filial är ett utländskt bolag som bedriver sin verksamhet i Sverige. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget. Filialen registreras hos Bolagsverket under 5-10 arbetsdagar. Ett utländskt företag ska utse en verkställande direktör för filialen. Om den utsedda verkställande direktören inte är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en särskild delgivningsmottagare utses.

 

Priset inkluderar:

 • Förberedelse och ifyllning av ansökan, protokoll och andra dokument
 • Registrering av filialen hos Bolagsverket
 • Stöd under hela processen
 • Statlig avgift

 

Mot extra kostnad:

 • Konsultation – att starta verksamhet i Sverige
 • En företagsadress i centrala Stockholm
 • Särskild delgivningsmottagare
 • Skatteregistreringar
 • Redovisningtjänst

 

Processflöde:

 • Svara på frågorna du får efter att du har köpt tjänsten – de är nödvändiga för att förbereda alla dokument
 • Vi fyller i alla nödvändiga blanketter och förbereder ett protokoll för att utse en verkställande direktör
 • Efter att filialen har registrerats hos Bolagsverket skickar vi dig ett registreringsbevis (på svenska)

 

Viktigt:

 • För filialens bokföring gäller detsamma regler som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Behöver du hjälp med detta kan du beställa vår redovisningstjänst.
 • För att börja näringsverksamhet i Sverige måste man ansöka om skatteregistreringar.

BESKRIVNING

En filial är ett utländskt bolag som bedriver sin verksamhet i Sverige. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget. Filialen registreras hos Bolagsverket under 5-10 arbetsdagar. Ett utländskt företag ska utse en verkställande direktör för filialen. Om den utsedda verkställande direktören inte är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en särskild delgivningsmottagare utses.

 

Priset inkluderar:

 • Förberedelse och ifyllning av ansökan, protokoll och andra dokument
 • Registrering av filialen hos Bolagsverket
 • Stöd under hela processen
 • Statlig avgift

 

Mot extra kostnad:

 • Konsultation – att starta verksamhet i Sverige
 • En företagsadress i centrala Stockholm
 • Särskild delgivningsmottagare
 • Skatteregistreringar
 • Redovisningtjänst

 

Processflöde:

 • Svara på frågorna du får efter att du har köpt tjänsten – de är nödvändiga för att förbereda alla dokument
 • Vi fyller i alla nödvändiga blanketter och förbereder ett protokoll för att utse en verkställande direktör
 • Efter att filialen har registrerats hos Bolagsverket skickar vi dig ett registreringsbevis (på svenska)

 

Viktigt:

 • För filialens bokföring gäller detsamma regler som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Behöver du hjälp med detta kan du beställa vår redovisningstjänst.
 • För att börja näringsverksamhet i Sverige måste man ansöka om skatteregistreringar.

Du kan även behöva dessa tjänster