Du är här:

Lagerbolag (AB)

15,500.00 SEK

Det är det snabbaste och enklaste sättet att etablera ett företag i Sverige. Det passar kunder som vill snabbt börja med verksamheten i Sverige och som inte vill genomgå hela processen, bl. a. öppnande av ett bankkonto.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Vid ett lagerbolag har aktiekapitalet redan registrerats via ett startkonto före grundandet vilket möjliggör att köpa bolaget utan att behöva resa till Sverige. Våra färdiga bolag har ingen tidigare historik. Äganderätten över bolaget övergår med omedelbar verkan efter undertecknandet av avtalet och den nya styrelsen registreras inom 10-15 arbetsdagar från inlämnandet av ändringarna till Bolagsverket. Handläggningstider hos Bolagsverket kan ibland vara längre på grund av deras höga arbetsbelastning.

Ett svenskt bolag ska ha minst tre styrelseledamöter alternativt minst en eller två styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Vid grundande av ett bolag eller köp av ett färdigt bolag ska bolaget även ha minst en styrelseledamot med hemvist i Sverige. Om detta inte är möjligt bör en särskild delgivningsmottagare utses.

Kom ihåg att varje svenskt bolag ska ha en lokal företagsadress som normalt inte får vara någon privat bostad. Företagsadressen anges i Bolagsverket och används för alla officiella brev till företaget.

Verksamhetsstart i Sverige förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar.

Varje svenskregistrerat företag bör lämna in en årsredovisning och inkomstdeklaration. Om företaget har månatliga betalningar och fakturor samt ett momsregistreringsnummer är det även skyldigt att lämna in deklarationer varje månad eller kvartal. Om man inte har tid eller kunskaper för detta är det en bra idé att beställa separat redovisningstjänst.

Priset inkluderar:

 • Översikt över proceduren och kraven vid köp av ett bolag
 • Iordningställande och förberedande av dokumentationen för grundande
 • Ändring av bolagets uppgifter hos Bolagsverket
 • Ändring av bolagsordningen och upprättande av protokollet för styrelsens sammanträde
 • Statlig avgift

Mot extra kostnad:

Förloppet:

 • Välj ut de tjänster som Du vill beställa (förutom ett lagerbolag kan Du även behöva företagsadress, särskild delgivningsmottagare, skatteregistreringar och/eller redovisningstjänst)
 • Svara på de frågor som sänds efter köpet – de är nödvändiga för förberedande av dokumentationen
 • Vi fyller i erforderliga formulär med hjälp av uppgifterna från Dig och ändrar bolagets uppgifter i Bolagsverket
 • Bankkontot kan öppnas under det första räkenskapsåret

Viktigt:

 • Den nya styrelsen bör öppna ett bankkonto för bolaget inom det första räkenskapsåret och betala in ett aktiekapital på 50 000 SEK till detta konto.
 • Verksamhetsstart i Sverige förutsätter även att man har ansökt om skatteregistreringar i förväg
 • Om en icke-EU-medborgare deltar i grundandet av bolaget tillkommer kostnaden för ifyllande av ansökningen om dispens från bosättningskravet (2500 SEK, inkl statlig avgift).
BESKRIVNING

Vid ett lagerbolag har aktiekapitalet redan registrerats via ett startkonto före grundandet vilket möjliggör att köpa bolaget utan att behöva resa till Sverige. Våra färdiga bolag har ingen tidigare historik. Äganderätten över bolaget övergår med omedelbar verkan efter undertecknandet av avtalet och den nya styrelsen registreras inom 10-15 arbetsdagar från inlämnandet av ändringarna till Bolagsverket. Handläggningstider hos Bolagsverket kan ibland vara längre på grund av deras höga arbetsbelastning.

Ett svenskt bolag ska ha minst tre styrelseledamöter alternativt minst en eller två styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Vid grundande av ett bolag eller köp av ett färdigt bolag ska bolaget även ha minst en styrelseledamot med hemvist i Sverige. Om detta inte är möjligt bör en särskild delgivningsmottagare utses.

Kom ihåg att varje svenskt bolag ska ha en lokal företagsadress som normalt inte får vara någon privat bostad. Företagsadressen anges i Bolagsverket och används för alla officiella brev till företaget.

Verksamhetsstart i Sverige förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar.

Varje svenskregistrerat företag bör lämna in en årsredovisning och inkomstdeklaration. Om företaget har månatliga betalningar och fakturor samt ett momsregistreringsnummer är det även skyldigt att lämna in deklarationer varje månad eller kvartal. Om man inte har tid eller kunskaper för detta är det en bra idé att beställa separat redovisningstjänst.

Priset inkluderar:

 • Översikt över proceduren och kraven vid köp av ett bolag
 • Iordningställande och förberedande av dokumentationen för grundande
 • Ändring av bolagets uppgifter hos Bolagsverket
 • Ändring av bolagsordningen och upprättande av protokollet för styrelsens sammanträde
 • Statlig avgift

Mot extra kostnad:

Förloppet:

 • Välj ut de tjänster som Du vill beställa (förutom ett lagerbolag kan Du även behöva företagsadress, särskild delgivningsmottagare, skatteregistreringar och/eller redovisningstjänst)
 • Svara på de frågor som sänds efter köpet – de är nödvändiga för förberedande av dokumentationen
 • Vi fyller i erforderliga formulär med hjälp av uppgifterna från Dig och ändrar bolagets uppgifter i Bolagsverket
 • Bankkontot kan öppnas under det första räkenskapsåret

Viktigt:

 • Den nya styrelsen bör öppna ett bankkonto för bolaget inom det första räkenskapsåret och betala in ett aktiekapital på 50 000 SEK till detta konto.
 • Verksamhetsstart i Sverige förutsätter även att man har ansökt om skatteregistreringar i förväg
 • Om en icke-EU-medborgare deltar i grundandet av bolaget tillkommer kostnaden för ifyllande av ansökningen om dispens från bosättningskravet (2500 SEK, inkl statlig avgift).

Du kan även behöva dessa tjänster