Du är här:

Startpaket (lagerbolag (AB), redovisning, skatteregistrering)

14,719.00 SEK one time, and
14,280.00 SEK / year

Vi har hjälpt hundratals företag att starta sin verksamhet i Sverige. Detta paket inkluderar alla nödvändiga tjänster för att starta verksamhet i Sverige.

Skatteregistreringar för ett utländskt företag

Start av näringsverksamhet i Sverige förutsätter att man har ansökt om olika skatteregistreringar. Vi hjälper Dig att reda ut vilka registreringar som är nödvändiga för företaget och att ansöka om dessa.

En företagsadress i centrala Stockholm

En företagsadress i centrala Stockholm

Redovisning

En helautomatiserad tjänst som övervakar resultaten i realtid, ger åtkomst till allt som Du kan drömma om och ger allsidigt stöd från vårt professionella team.

Särskild delgivningsmottagare

Varje svenskt företag där ingen styrelseledamot har svenskt personnummer och hemvist i Sverige behöver utse en särskild delgivningsmottagare.

Priset, 6000 SEK, för denna tjänst tillhandahålls endast tillsammans med vår redovisningstjänst. Begär en offert för att få en personlig lösning eller köp vår redovisningstjänst här.

Priset att köpa tjänsten separat är 7000 SEK.

Beskrivning

Varför välja startpaketet?

 • Äganderätten över bolaget övergår med omedelbar verkan efter undertecknandet av avtalet och den nya styrelsen registreras inom 10-15 arbetsdagar från inlämnandet av ändringarna till Bolagsverket. Handläggningstider hos Bolagsverket kan ibland vara längre på grund av deras höga arbetsbelastning.
 • Aktiekapitalet behöver inte betalas in direkt, det ska överföras till företagets bankkonto senast till räkenskapsårets utgång om det inte är fråga om ett dotterbolag.
 • Paketet inkluderar en särskild delgivningsmottagare som är obligatorisk om ingen i bolagets styrelse har svenskt personnummer och hemvist i Sverige.
 • Paketet inkluderar en företagsadress med posthanteringstjänst. En företagsadress är obligatorisk för varje svenskregistrerat bolag under hela dess verksamhet, posthanteringstjänsten avser mottagande och vidarebefordrande av brev.
 • Verksamhetsstart för ett nytt företag förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar hos Skatteverket. Paketet inkluderar ansökning om nödvändiga registreringar – upprättande av ansökningar om momsregistrering, arbetsgivarregistrering och F-skatt.
 • Vi erbjuder även en alltomfattande och automatiserad redovisningstjänst och priset på startpaketet inkluderar startavgiften för redovisningstjänsten. I fortsättningen kommer redovisningstjänsten att faktureras enligt aktuell arbetsvolym, minimiavgiften per månad är 750 SEK.

Priset inkluderar:

 • Ett lagerbolag registrerat i Sverige
 • Skatteregistreringar
 • Företagsadress med posthanteringstjänst för ett år
 • Särskild delgivningsmottagare för ett år
 • Startavgift för redovisningstjänsten
 • Anmälning av verklig huvudman

Förloppet:

 • Betalning för 1Office-tjänster
 • Fyllning av formulär för kundkännedom (KYC)
 • Överläming av företaget- tar cirka 2 veckor
 • Börjar med skatteregistreringar – tar cirka 4 veckor att ta emot registreringarna (vid vissa tillfällen 2-10 veckor).
 • Början med redosvinsingstjänst
 • Företagets näringsverksamhet kan startas
BESKRIVNING

Varför välja startpaketet?

 • Äganderätten över bolaget övergår med omedelbar verkan efter undertecknandet av avtalet och den nya styrelsen registreras inom 10-15 arbetsdagar från inlämnandet av ändringarna till Bolagsverket. Handläggningstider hos Bolagsverket kan ibland vara längre på grund av deras höga arbetsbelastning.
 • Aktiekapitalet behöver inte betalas in direkt, det ska överföras till företagets bankkonto senast till räkenskapsårets utgång om det inte är fråga om ett dotterbolag.
 • Paketet inkluderar en särskild delgivningsmottagare som är obligatorisk om ingen i bolagets styrelse har svenskt personnummer och hemvist i Sverige.
 • Paketet inkluderar en företagsadress med posthanteringstjänst. En företagsadress är obligatorisk för varje svenskregistrerat bolag under hela dess verksamhet, posthanteringstjänsten avser mottagande och vidarebefordrande av brev.
 • Verksamhetsstart för ett nytt företag förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar hos Skatteverket. Paketet inkluderar ansökning om nödvändiga registreringar – upprättande av ansökningar om momsregistrering, arbetsgivarregistrering och F-skatt.
 • Vi erbjuder även en alltomfattande och automatiserad redovisningstjänst och priset på startpaketet inkluderar startavgiften för redovisningstjänsten. I fortsättningen kommer redovisningstjänsten att faktureras enligt aktuell arbetsvolym, minimiavgiften per månad är 750 SEK.

Priset inkluderar:

 • Ett lagerbolag registrerat i Sverige
 • Skatteregistreringar
 • Företagsadress med posthanteringstjänst för ett år
 • Särskild delgivningsmottagare för ett år
 • Startavgift för redovisningstjänsten
 • Anmälning av verklig huvudman

Förloppet:

 • Betalning för 1Office-tjänster
 • Fyllning av formulär för kundkännedom (KYC)
 • Överläming av företaget- tar cirka 2 veckor
 • Börjar med skatteregistreringar – tar cirka 4 veckor att ta emot registreringarna (vid vissa tillfällen 2-10 veckor).
 • Början med redosvinsingstjänst
 • Företagets näringsverksamhet kan startas

Ytterligare information

Year

1 year, 2 years

En företagsadress i centrala Stockholm

Months

12 months, 6 months

Redovisning

Hours

1 Hour, 2 Hours, 3 Hours, 4 Hours, 5 Hours

Särskild delgivningsmottagare

Year

1 year, 2 years

FAQ

testing

Testimonials

Special offers/promotions

test

Du kan även behöva dessa tjänster