Du är här:

Startpaket (lagerbolag (AB), redovisning, skatteregistrering) (Copy) (Copy)

8,000.00 SEK one time, and
1,265.00 SEK / month

Vi har hjälpt hundratals företag att starta sin verksamhet i Sverige. Detta paket inkluderar alla nödvändiga tjänster för att starta verksamhet i Sverige.

Skatteregistreringar för ett utländskt företag

Start av näringsverksamhet i Sverige förutsätter att man har ansökt om olika skatteregistreringar. Vi hjälper Dig att reda ut vilka registreringar som är nödvändiga för företaget och att ansöka om dessa.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Varför välja startpaketet?

 • Äganderätten över bolaget övergår med omedelbar verkan efter undertecknandet av avtalet och den nya styrelsen registreras inom 10-15 arbetsdagar från inlämnandet av ändringarna till Bolagsverket. Handläggningstider hos Bolagsverket kan ibland vara längre på grund av deras höga arbetsbelastning.
 • Aktiekapitalet behöver inte betalas in direkt, det ska överföras till företagets bankkonto senast till räkenskapsårets utgång om det inte är fråga om ett dotterbolag.
 • Paketet inkluderar en särskild delgivningsmottagare som är obligatorisk om ingen i bolagets styrelse har svenskt personnummer och hemvist i Sverige.
 • Paketet inkluderar en företagsadress med posthanteringstjänst. En företagsadress är obligatorisk för varje svenskregistrerat bolag under hela dess verksamhet, posthanteringstjänsten avser mottagande och vidarebefordrande av brev.
 • Verksamhetsstart för ett nytt företag förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar hos Skatteverket. Paketet inkluderar ansökning om nödvändiga registreringar – upprättande av ansökningar om momsregistrering, arbetsgivarregistrering och F-skatt.
 • Vi erbjuder även en alltomfattande och automatiserad redovisningstjänst och priset på startpaketet inkluderar startavgiften för redovisningstjänsten. I fortsättningen kommer redovisningstjänsten att faktureras enligt aktuell arbetsvolym, minimiavgiften per månad är 750 SEK.

Priset inkluderar:

 • Ett lagerbolag registrerat i Sverige
 • Skatteregistreringar
 • Företagsadress med posthanteringstjänst för ett år
 • Särskild delgivningsmottagare för ett år
 • Startavgift för redovisningstjänsten
 • Anmälning av verklig huvudman

Förloppet:

 • Betalning för 1Office-tjänster
 • Fyllning av formulär för kundkännedom (KYC)
 • Överläming av företaget- tar cirka 2 veckor
 • Börjar med skatteregistreringar – tar cirka 4 veckor att ta emot registreringarna (vid vissa tillfällen 2-10 veckor).
 • Början med redosvinsingstjänst
 • Företagets näringsverksamhet kan startas
BESKRIVNING

Varför välja startpaketet?

 • Äganderätten över bolaget övergår med omedelbar verkan efter undertecknandet av avtalet och den nya styrelsen registreras inom 10-15 arbetsdagar från inlämnandet av ändringarna till Bolagsverket. Handläggningstider hos Bolagsverket kan ibland vara längre på grund av deras höga arbetsbelastning.
 • Aktiekapitalet behöver inte betalas in direkt, det ska överföras till företagets bankkonto senast till räkenskapsårets utgång om det inte är fråga om ett dotterbolag.
 • Paketet inkluderar en särskild delgivningsmottagare som är obligatorisk om ingen i bolagets styrelse har svenskt personnummer och hemvist i Sverige.
 • Paketet inkluderar en företagsadress med posthanteringstjänst. En företagsadress är obligatorisk för varje svenskregistrerat bolag under hela dess verksamhet, posthanteringstjänsten avser mottagande och vidarebefordrande av brev.
 • Verksamhetsstart för ett nytt företag förutsätter att man har ansökt om skatteregistreringar hos Skatteverket. Paketet inkluderar ansökning om nödvändiga registreringar – upprättande av ansökningar om momsregistrering, arbetsgivarregistrering och F-skatt.
 • Vi erbjuder även en alltomfattande och automatiserad redovisningstjänst och priset på startpaketet inkluderar startavgiften för redovisningstjänsten. I fortsättningen kommer redovisningstjänsten att faktureras enligt aktuell arbetsvolym, minimiavgiften per månad är 750 SEK.

Priset inkluderar:

 • Ett lagerbolag registrerat i Sverige
 • Skatteregistreringar
 • Företagsadress med posthanteringstjänst för ett år
 • Särskild delgivningsmottagare för ett år
 • Startavgift för redovisningstjänsten
 • Anmälning av verklig huvudman

Förloppet:

 • Betalning för 1Office-tjänster
 • Fyllning av formulär för kundkännedom (KYC)
 • Överläming av företaget- tar cirka 2 veckor
 • Börjar med skatteregistreringar – tar cirka 4 veckor att ta emot registreringarna (vid vissa tillfällen 2-10 veckor).
 • Början med redosvinsingstjänst
 • Företagets näringsverksamhet kan startas

FAQ

testing

Testimonials

Special offers/promotions

test

Du kan även behöva dessa tjänster