Du är här:

Skatteregistreringar för ett utländskt företag

5,000.00 SEK

Start av näringsverksamhet i Sverige förutsätter att man har ansökt om olika skatteregistreringar. Vi hjälper Dig att reda ut vilka registreringar som är nödvändiga för företaget och att ansöka om dessa.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Innan aktiv verksamhet i Sverige inleds behöver man ansöka om flera skatteregistreringar hos Skatteverket. Vi hjälper Dig att bestämma vilka registreringar som är nödvändiga för företaget och i vilken ordningsföljd de borde ske.

 

Priset inkluderar:

 • Ifyllande av ansökningen
 • Inlämnande av ansökningen till Skatteverket
 • Svar på ytterligare förfrågningar
 • Kommunikation med Skatteverket

Vi hjälper Dig att ansöka om följande registreringar:

 • F-skatt
 • Momsregistrering
 • Registrering som arbetsgivare
 • Andra registreringar (MOSS, Personliggare, RUT/ROT-ombud osv)

Mot extra kostnad:

Viktigt:

 • Registrering tar i genomsnitt 4 veckor efter inlämnandet av ansökningen till Skatteverket (i vissa fall 2-10 veckor).
 • Skatteregistreringar medför i vissa fall skyldigheten att lämna in deklarationer, även om företaget inte har hunnit starta någon aktiv näringsverksamhet. Detta i sin tur medför skyldigheten till månatlig redovisning. T ex om Du är registrerad som arbetsgivare bör Du lämna in arbetsgivardeklarationen varje månad, även om inga utbetalningar har gjorts.
BESKRIVNING

Innan aktiv verksamhet i Sverige inleds behöver man ansöka om flera skatteregistreringar hos Skatteverket. Vi hjälper Dig att bestämma vilka registreringar som är nödvändiga för företaget och i vilken ordningsföljd de borde ske.

 

Priset inkluderar:

 • Ifyllande av ansökningen
 • Inlämnande av ansökningen till Skatteverket
 • Svar på ytterligare förfrågningar
 • Kommunikation med Skatteverket

Vi hjälper Dig att ansöka om följande registreringar:

 • F-skatt
 • Momsregistrering
 • Registrering som arbetsgivare
 • Andra registreringar (MOSS, Personliggare, RUT/ROT-ombud osv)

Mot extra kostnad:

Viktigt:

 • Registrering tar i genomsnitt 4 veckor efter inlämnandet av ansökningen till Skatteverket (i vissa fall 2-10 veckor).
 • Skatteregistreringar medför i vissa fall skyldigheten att lämna in deklarationer, även om företaget inte har hunnit starta någon aktiv näringsverksamhet. Detta i sin tur medför skyldigheten till månatlig redovisning. T ex om Du är registrerad som arbetsgivare bör Du lämna in arbetsgivardeklarationen varje månad, även om inga utbetalningar har gjorts.

PROCESS FLOW

 

* We receive the need for company’s annual report and agree on the volume of the work (depends on the size of the company etc.)

* We need the balance sheet and income statement of the previous financial year

* If the accounting of your company’s previous financial year has not been done we need accounting source documents

* If your company needs to be audited or reviewed, we also need auditor’s opinion

* We go over the documents and compile it to annual report

* We submit the annual report to Commercial Register

FAQ

1) When is the audit or review of an annual report mandatory?
Info from here: https://1office.co/estonia/services/accounting/annual-report/

2) Who has to submit the annual report?
Submitting annual report is obligatory for all undertakings operating in Estonia, even if there is no activity during the financial year.

3) What happens if I do not submit the annual report?
When the annual report is not submitted, then eventually the Commercial registry may decide to delete the company.

4) More questions needed and coming, probably have to read through sales department inboxes

TESTIMONIALS

 1. 1Office made submitting annual report very easy for us. Thank you!
 2. Very quick service, I ordered the annual report in 2nd of February and it was submitted already by 5th of February and they gave me a nice discount too, because there is still time to submit the annual report for a few months.
 3. blabla, maybe some real customer reviews too 😀

SPECIAL OFFERS/PROMOTIONS

-25% until the end of February

Du kan även behöva dessa tjänster