Bolagsskatt Storbritannien

Vad är bolagsskattesatserna?

Bolagsskatt regleras av Bolagsskattelagen från 2010 och andra förordningar. Sedan den 1 april 2014 är bolagsskattens skattesats 20 % för mindre vinster som inte överstiger £300 000. Vinst som överstiger £300 000 beskattas med en skattesats på 21 %.

Associerade bolag (där ett företag kontrollerar andra) har en gemensam skattegräns på £300 000.

Vilken typ av vinst beskattas?

Aktiebolag och utländska företag med brittisk filial eller kontor måste betala bolagsskatt på skattepliktiga vinster. Skattepliktiga vinster inkluderar handelsvinster, investeringar och avgiftsbelagda vinster från försäljning av tillgångar. Ett brittiskt aktiebolag betalar bolagsskatt på alla sina vinster från Storbritannien och utomlands. Ett utländskt bolag med kontor eller filial i Storbritannien betalar bolagsskatt på vinster från sin brittiska verksamhet.

Hur registrerar man sig för bolagsskatt?

HMRC skickar vanligen bolagets unika skattereferensnummer (UTR) till dess registrerade bolagsadress, normalt inom några dagar efter att bolaget har registrerats hos Companies House. Bolaget måste inrätta ett HMRC-onlinekonto för bolagets skattedeklarationer och bolagsskatten, med hjälp av den information som skickas till bolaget.

Vilka är tidsfristerna för bolagsskattebetalningar och avkastning?

Ett aktiebolag måste lämna årsredovisningen till Companies House senast 9 månader efter att bolagets räkenskapsår avslutas. Ett aktiebolag med vinst på upp till £1,5 miljon måste normalt inbetala bolagsskatt 9 månader och 1 dag efter det att företagets räkenskapsår slutar och inlämna bolagets skattedeklaration 12 månader efter att bolagets finansiella år slutar. För vinst som överstiger £1,5 miljon krävs normalt 4 lika stora delbetalningar.